in

En kısa ömürlü hayvanlar: Zamanları sadece çiftleşmeye yetiyor!

Her canlının doğumdan itibaren bir yaşam süresi vardır. Peki yaşam süreniz sadece bir gün olsaydı? Çiftleşmek için dünyaya gelen sinekle tanışın. İşte en kısa ömürlü hayvanlar…

MAYIS SİNEĞİ

Mayıs sinekleri dünyada en yaşlı hayvanlardan biri olmasına rağmen, en kısa ömrü olan varlıktır. Kısa ömürlü hayvan olarak da bilinir ve ortalama yaşam beklentisi en düşük olan hayvandır.

Mayıs böceklerinin en çok bilinen diğer bir özelliği de eşlerine olan sadakatleridir.

Çünkü havada gerçekleşen çiftleşme biter bitmez erkek mayıs sineği ölür. Dişi mayıs sineği ise görevini tamamlamak için biraz daha yaşamaktadır.

Mayıs sinekleri kirli suları sevmezler. Bu yüzden akan temiz ve berrak bir su bulurlar, suya hızla dalarak barındırdıkları yaklaşık 8000 yumurtayı suyun dibindeki taşlara veya bitkilere yapıştırırlar.

Artık onların da görevleri tamamlanmıştır ve kısa ömürleri görevin hemen bitiminde sona erer. Yaşadıkları süre boyunca yemek bile yemezler. Yaşama amaçları nesillerinin devamı için üremektir.

FARE

Hayvan Aleminde Yaşayan En Kısa Ömürlü Hayvanlar

Fareler ortalama dört yıllık bir ömre sahiptirler. İnsandan sonra yeryüzünde en çok üreyen ikinci hayvan olarak kabul edilirler. Bu hızlı üreme ile de yeryüzünde bulunan en yaygın hayvandır. Bir fare, başından arka ayak parmağına kadar 6.5 ila 9 cm uzunluğa ulaşır. Kuyruğunun uzunluğu 7 ila 10 cm arasındadır ve ağırlıkları 12 ila 30 gram arasında değişkenlik gösterir.

Farelerin bugüne kadar bilinen 30 türü vardır.

Fareler genellikle, yaşama elverişsiz hava koşullarıyla bir yıldan az yaşayabiliyorlar. Herhangi bir problemle karşılaşmamış olmasını varsaydığımızda bir fare ortalama 3-4 yıla kadar yaşayabiliyor. Bugüne kadar en uzun yaşayan fare, 1.819 gün boyunca yaşayan genetik olarak tasarlanmış bir fareydi.

TAVŞAN

Memeli türüne giren tavşan, memeliler arasında en kısa ömre sahiptirler. Tavşanların ömürleri yaklaşık olarak 8 senedir. 

Tavşanlar, memeli grubu içerisinde bulunan, sıcakkanlı hayvanlardır. Tavşanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşam sürebilmeleri için gürültüden son derece uzak olmaları gerekmektedir.

Genellikle gözleri büyük, ön bacakları arka bacaklarından daha kısadır. Kuyrukları ise kısa bıyıkları ve kulakları uzundur. Oda sıcaklığı tavşanların yaşayabilmesi için ideal bir ortamdır.

YUSUFÇUK

Genellikle güneşli havalarda ve su kenarlarında görmeye alıştığımız bu canlı türünün ortalama yaşam süresi 4-6 ay arasında değişmektedir.

Yusufçuk yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayan tarihi ile bilinen bir hayvan. Böceği yeşil alanların çoğunda görüyoruz ve şimdiye kadar türlerinin 5000’den fazla olduğu tahmin ediliyor. Yedi ile sekiz haftalık bir ömrü var.

Aşırı hava koşullarını sürdüremedikleri için ya yerde yatar ya da av için düşmüş olarak görülürler. Yaşam sürelerinin neredeyse yarısını larva aşamasında geçirirler. Olgunlaştıktan sonra birçok dış faktör nedeniyle fazla yaşamazlar.

GASTROTRİCH

Tatlı su ve deniz alanlarında bulunan mikroskobik solucan benzeri bir hayvandır. Yaklaşık 3 mm uzunluğunda olan hayvanın ömrü sadece üç gün sürmektedir. Normalde ölü ve canlı organizmaları beslerler.

Vücut yapıları; sadece kafa, beyin, bağırsak, üreme ve duyu organları ile basittir. Üreme için Gastrotrich, diğer organizmalara bağlanmak için özel bir boru şekilli yapı kullanır. Mükemmel çevre koşullarında yumurtalar.

Yavru, dört günden az sürede yumurtadan çıkacaktır. Kuru su havuzlarında ve tatlı su alışkanlıkları olsa bile, buraların dışında da durgun alanlarda bile hayatta kalabildikleri görülür.

KARASİNEK

Karasinek, adından da anlaşılacağı gibi, çoğunlukla Senozoyik döneminde Orta Doğu’dan gelen bir insanın öyküsü gibi evrimleşen evlerde bulunan bir böcek.

Bir yetişkin sadece 4 haftaya kadar yaşayabilir. Yaklaşık 8 mm uzunluğunda bir dişi karasinek, yiyecek veya organik atıklar üzerinde bir seferde 100 yumurta partisi bırakabilir. Bir dişi karasinek, ömrü boyunca 500 yumurta bırakabilir. Böcek neredeyse dünyanın her yerinde bulunur.

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı’ndan Yıldız Tilbe’ye suç duyurusu

İnsanlarla iyi anlaşabilen 6 sevimli hayvan