in

Pitbull Köpekler Hakkında Gerçekler

Pitbull ülkemizde en fazla tartışılan köpeklerden biri, oysa bu kadar çok tartışılmasına karşın bu köpekler hakkında neredeyse kimse gerçek ve doğru bilgilere sahip değil. Henüz yazımızın başındayken şunu söylememiz gerekiyor, Pitbull isimli bir köpek ırkı yok, bu sözcük yani Pitbull birkaç köpek ırkını kapsıyor. Bu temel bilgiye dahi sahip değilken sürekli bu köpekleri hedef haline getirmenin makul olmadığını söylememiz sanıyoruz yanlış olmaz. Pitbull grubundaki köpekler hakkındaki gerçek bilgileri tarafsız şekilde yazıp herkesin Pitbull köpekleri tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tarafsızlık demişken, köpeklerin özellikleri konusunda kendi duygularımızı, düşüncelerimizi değil gerçekleri yazacağımızdan bahsediyoruz, yoksa Pitbullar da dahil olmak üzere tüm canlıların yaşam hakkı konusunda elbette tarafız, tüm canlılar gibi Pitbull köpeklerin de yaşam hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.

Pitbull nedir?

Pitbull safkan ve melez birkaç cins köpeği tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Pitbull olarak tanımlanan köpek cinsleri şunlardır:

  1. Staffordshire Bull Terrier
  2. Amerikan Pitbull Terrier
  3. Amerikan Bulldog
  4. Amerikan  Staffordshire Terrier

Görüldüğü gibi isminde “pitbull” geçen tek ırk Amerikan pitbull terrier, bunun dışındaki ırkların isminde bu ibare yok.

Pitbull köpekler laboratuvarda mı üretildi?

Birçok insan ve internet sitesi tarafından sıklıkla dile getirilen bir iddia var; Pitbull köpeklerin laboratuvarda üretildiği. Öncelikle bu iddianın doğru olmadığını söylememiz gerekiyor, Pitbull cinsi köpekler de diğer birçok ırk gibi melezleme yöntemi ile elde edilmiş. Eğer köpekleri herhangi bir yerde melezleyerek yetiştirmek laboratuvarda üretmekse bugün var olan neredeyse tüm köpek ırklarının laboratuvar ırkları olarak tanımlanması gerekir zira modern köpek cinslerinin çoğu insanlar tarafından melezleme yoluyla elde edilmiş. Bir örnek vermemiz gerekirse; sevecenliği ile tanınan ve ülkemizde de en fazla birlikte yaşanılan köpek cinslerinden biri olan Golden Retriever sarı tüylü Retriever, su spanyeli, Newfoundland köpeği ve bazı diğer spanyeller çaprazlanarak ortaya çıkartılmış. Pitbullların da ortaya çıkışı aynı böyle, o halde neden kimse Golden köpekler için “laboratuvar üretimi” tanımını kullanmazken inatla Pitbull köpekler için bu gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan tanımı kullanıyor? Bunu iyi niyetli bulmamız tabi ki mümkün değil çünkü bu tanımı kullananların amacı bu ırkın insan üretimi olduğu dolayısıyla “gereksiz” olduğu algısı yaratarak Pitbull köpekleri daha da fazla hedef haline getirmek. Bu insanların iddiaları ciddiye alınırsa şu an dünya üzerindeki hemen hemen tüm köpek ırkları insan üretimi, o halde tüm köpekler gereksiz ve yok edilmeli. Kısacası Pitbull laboratuvar köpeği mi sorusunun yanıtı hayır ve bu iddiayı ortaya atanlarsa ya gerçeği bilmiyorlar ya da bildikleri halde istemli olarak gerçeği saptırarak bu köpeklerin yok edilmesi için uğraşıyorlar.

Pitbull İngiltere’de geliştirildi

Pitbull olarak tanımlanan tüm köpekler terrier ve bulldog melezlenerek İngiltere’de geliştirildi. Bu köpekler yiğitlik ve çevikliklerini terrierlerden, güçleriniyse bulldogdan aldılar. Pitbull köpekler ilk ortaya çıktıklarında çeşitli kan sporlarında kullanılıyorlardı, ancak İngiltere 1835 yılında bu sporların tümünü yasakladı.  Kan sporları yasaklanınca bu köpekler yasa dışı köpek dövüşlerinde kullanılmaya başlandılar, Pitbull türleri ne yazık ki bugün ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde halen yasa dışı köpek dövüşlerinde kullanılıyor.

Amerika’da “dadı köpek” olarak tanındılar

Amerika iç savaşından önce Britanya adalarından Amerika’ya göç eden göçmenler yanlarında pitbull köpeklerini de götürdüler. İngiltere’de dövüş için kullanılmış olsalar da bu köpekler Amerika’ya yerleşen göçmenler için çok farklı konularda önemli birer yardımcı görevi üstlendiler. Pitbull köpekler göçmenlerin sürülerini güden birer sürü köpeği, domuz avında yardım eden birer av köpeği, evlerini, eşyalarını koruyan birer bekçi köpeği oldular. Bunların yanı sıra bu köpekler ailelerine ve çocuklara çok düşkündüler ve çocuklarla harika ilişkiler kuruyorlardı, işte Pitbull köpekler bu sebeple “dadı köpek” olarak anılmaya başlandılar. Bu aşamadan sonra Pitbull yalnızca bir işçi köpek olarak değil eşlikçi köpek olarak da görülmeye başlandı ve ailelerin sevilen bir üyesi haline geldi.

Pitbull Amerika’nın ulusal sembolü haline geldi

1.ve 2. Dünya Savaşı’nda Pitbull köpekler savaş köpeği olarak kullanıldı ve Amerika’nın ulusal sembolü haline geldiler. Hatta bir Pitbull olan Çavuş Stubby isimli köpek gerçekten de orduda çavuşluk rütbesine yükseltildi. Bu güzel köpekler bu dönemde politikacılar, bilim insanları ve sanatçılar arasında da çok popülerdi. Thomas Edison, Thedore Roosevelt, Mark Twain, Humprey Bogart, Fred Astaire pitbull köpeği olan ünlü isimlerden sadece bir kaçıydı.

Sonra…

1976 yılında Yüksek Mahkeme 1976 Hayvan Refahı Yasası’nı kabul etti ve bu yasayla birlikte Amerika’nın 50 eyaletinde köpek dövüşleri yasaklandı. Ancak 1980’li yıllarda Amerika’da yasa dışı köpek dövüşü yeniden ortaya çıktı ve bu durumun talihsiz kurbanları da Pitbull köpekler oldular. Yasa dışı köpek dövüştürenler dövüş için Pitbull köpekleri yetiştirmeye başladılar. Bu suçlular Pitbull köpekleri aslında olmadıkları bir kalıba sokmaya çalıştılar, arkadaş canlısı, yabancılara karşı sevecen yaradılışlı olan Pitbull köpekleri vahşi ve kavgacı birer köpeğe dönüştürmek için uğraştılar. Tüm bunların neticesinde Pitbull köpekler şehir haydutları ve suçla birlikte anılır oldular. Ve devreye basının da girmesi ile bu dost canlısı, sevecen, “dadı” olarak anılan köpekler için işler çığırından iyice çıktı.

TimeSport Illustrated gibi dergiler korkunç Pitbull fotoğrafları olan kapaklarla sayılar çıkarttılar ve bu köpeklerle ilgili korkunç hikayeler yayınladılar. Yani medya kuruluşları Pitbull köpekleri birer canavar olarak lanse etmeye başladılar ki bu halk üzerinde çok etkili oldu ve Pitbull köpekler herkesçe canavar olarak görülmeye başlandı. Sport Illustrated dergisi bu köpeklerin imajını yerle bir eden korkunç sayısından uzun yıllar sonra 2008 yılında bu kez şaşırtıcı şekilde Pitbull köpeklerin sevimli yönünü gösteren bir sayı çıkarttı.

Bu Pitbulllar için en azından Amerika’da çok önemli bir durumdu, kötü imajları biraz da olsa yakalarını bıraktı. Bugün Jennifer Aniston, Jessica Biel, Jon Stewart ve daha birçok ünlü isim Pitbull köpeklerle birlikte yaşıyor, bu köpekleri çok seviyor ve haklarındaki yanlış imajın değişmesi için çabalıyorlar.

Jessica Alba ve Amerikan pitbull terrier köpeği Bowie

Pitbull köpekler Amerika’nın toplam köpek nüfusunun %7’sini oluşturuyorlar

2017 istatistiklerine göre Amerika’da 90 milyondan fazla evcil köpek var ve bunların yaklaşık %7’sinin de Pitbull olduğu düşünülüyor. Bu da sadece Amerika’da milyonlarca Pitbull köpek olduğu anlamına geliyor, eğer bu köpekler iddia edildiği gibi canavar olsalardı sanıyoruz Amerika’da her yıl milyonlarca insanın Pitbull saldırılarında ölmesi gerekirdi.  2005-2017 yılları arasını kapsayan 13 yıllık dönemde köpekler toplam 433 Amerikalı’nın ölümüne sebep oldu. Bu ölümlerde rol oynayan köpek ırkları arasında Pitbull’ların yanı sıra RottweilerAlman kurdumelez köpeklerAmerikan bulldogHusky ve Mastifler gibi köpekler de var.  Labrador köpekler  9, Golden köpekler 4, chow chow köpekler ise 3 kişinin ölümüne neden olmuş. Peki, bu veriler bize ne anlatıyor? Her köpeğin kötü insanların eline düşüp işkence görerek saldırganlaştırıldığında insanlara saldırabileceğini hatta öldürebileceğini gösteriyor tabi ki. Bu durumu Pitbull köpeklere yüklemekse tek kelimeyle büyük bir haksızlık.

Ülkemizde 2004 yılında çıkan yasa ile Pitbull ve bazı köpek ırkları yasaklandı

Ülkemize dönersek 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa gibi bazı köpek ırklarının beslenmesi yasaklandı. Kanunun 14. Maddesi I bendinde “Pitbull TerrierJapanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.” hükmü yer alıyor. Bu hükme uymayanlaraysa çeşitli para cezaları verilmesi ön görülüyor.

Ancak Türkiye’de halen Pitbull köpekler üretiliyor, satılıyor ve birçok Pitbull kötü niyetli insanların eline düşerek bebeklikten itibaren eziyet edilerek saldırgan olmaya zorlanıyor. Devlet bu köpekleri eziyetçilerinin elinden kurtarıp rehabilite etmek yerine ya barınaklarda ölene dek hapis ediyor ya da ötenazi adı altında alenen öldürüyor. Yasa düzgün uygulanmadığı için olan yine Pitbull köpeklere oluyor ve ne yazık ki hayvan severler ne kadar çabalasa da bu güzel ve sevgi dolu köpeklerin başına gelenleri engellemekte yetersiz kalıyor.

Şunu da eklemeden geçmemeliyiz, Pitbull ve diğer yasaklı köpek ırklarının “yasaklı” olmasını da makul bulmuyor ve onaylamıyoruz çünkü bu köpeklerin yasaklı olmasının sebebi köpekler değil insanlar, hal böyleyken bu yasaklar sebebiyle her yıl sayısız köpek ailelerinden kopartılıyor, barınaklara hapsediliyor ya da yukarıda da belirttiğimiz gibi öldürülüyor. Tüm bunlara sebep olan bir yasayı vicdanen kabul etmemiz tabi ki mümkün değil.

Kaynaklar:

https://www.allthingsdogs.com/pitbull-breeds-and-types-of-pitbulls/
http://love-a-bull.org/resources/statistics-pit-bull-bites-community-safety/
http://love-a-bull.org/resources/the-history-of-pit-bulls/
https://www.dogsbite.org
http://www.avkif.org.tr/5199-sayili-yasa-ve-yasaklanan-kopek-cinsleri/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pit_bull

Pokemonları tanıyalım: Bulbasaur

Uzun tüylü kedi cinsleri