in ,

Mahkemeden kızıl geyiklere iyi haber!

Bolu’da, 15 kızıl geyiğin avlanması için yapılan ihalenin iptali için açılan davada mahkeme, avın iptal olması yönünde karar verdi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “2021- 2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı” çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye gidildi.

İhalenin yayınlanmasından sonra Türkiye Vegan Derneği, Bolu’da koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanmasının önüne geçilmesi için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açarak yürütmenin durdurulması ve kararın iptalini istedi. 

Bolu İdare Mahkemesi, davayla ilgili kararını bugün açıkladı.

Daha önce bakanlık tarafından mahkemeye gönderilen ve avın gerekliliğini savunan dilekçeler ile uzman görüşlerini bilimsel yönden yetersiz ve çelişkili bulan, yargılama sonuçlanana kadar yürütmeyi durdurma kararı veren Bolu İdare Mahkemesi, nihai kararında 15 kızıl geyiğin avlanması için açılan ihalenin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, av ihalesi için gerekli etüt çalışmasının yapılmadığının altını çizerek “Kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı” saptamasını yaptı.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“Bolu ili sınırları içinde devlet ve genel avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonlarının dinamiğine ilişkin 15- 23 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan etüt-envanter çalışmalarının yetersiz olduğu, anılan etüt- envanter çalışmalarının mahkememizin kararıyla da yeterli görülmemesine karşın dava konusu ihalelerden önce konuya yönelik bir etüt-envanter çalışmasının yapılmadığı, bu haliyle Bern Sözleşmesi’nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

VEGAN DERNEĞİ SÜREÇTE YANINDA OLAN YAŞAM HAKKINA SAYGILI VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kararı iptal ettiren Vegan Derneği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Karara dair ayrıntıları çok yakında paylaşacağız. Şimdi, avukatımız Hacer Gizem Karataş’a, davaya müdahil olan Hayvanlara Adalet Derneği ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’ne, duruşmada yanımızda olan Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan avukat arkadaşlarımıza, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi’nden ve Bolpati Derneği’nden dostlarımıza ve mahkemeye ikinci kez uzman görüşüyle katkıda bulunan yaban hayatı uzmanı Gökçe Coşkun’a bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.

Yineliyoruz: Yaban hayatı satılık değildir. Hayvanlar kimsenin malı değildir! Av katliamına karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Başkent’in 5 hayvanını’ tanıttı

Oyuncu Çağlar Ertuğrul’un setteki tüylü dostlarıyla sevimli pozları