in ,

Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği kuruldu

Veteriner onkoloji disiplinini geliştirmek üzere çalışmalar düzenleyecek “Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği” kuruldu.

Türkiye’de veteriner onkoloji disiplinini geliştirmek üzere çalışmalar düzenlemek, onkolojik vakalardaki tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişimine bilimsel anlamda katkıda bulunmak, temel ve klinik disiplinler arasında iş birliği ile veteriner hekimler arasında sosyal iletişimi arttırmak amaçları ile “Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği” kuruldu.

Onkovet Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği, Türkiye’de veteriner onkoloji alanındaki faaliyetlerin daha çok yaygınlaşması, onkolojik vakalardaki bilinen teşhis ve tedavi yöntemlerinin dışında farklı tedavi yöntemlerinin sahada çalışan veteriner hekimlere iletilmesine katkı sağlamak üzere faaliyet gösterecek.

Onkovet kurucu üyeleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Funda Yıldırım (Patoloji Anabilim Dalı), Doç. Dr. Özge Turna (Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı), Doç. Dr. Lora Koenhemsi (İç Hastalıkları Anabilim Dalı), Doç. Dr. Dilek Olğun Erdikmen (Cerrahi Anabilim Dalı) ve Dr. Hazal Öztürk Gürgen (Patoloji Anabilim Dalı) ile serbest klinik veteriner hekimi olarak çalışan Vet. Hekim Dr. Uğur Sığırcı, Vet. Hekim Evrim Egeden, Vet. Hekim Burcu Dursun ve Vet. Hekim Sümeyye Toyga yer aldı.

Alnında uzman 9 veteriner hekim tarafından İstanbul merkezli olarak başvurusu yapılan derneğin kuruşulu 26 Mayıs 2022’de kabul edildi ve “Onkovet Temel ve Klinik Veteriner Onkoloji Derneği”nin yönetim kurulu başkanlığı görevi, dernek kurucularından olan Doç. Dr. Funda Yıldırım tarafından üstlenildi.

VETERİNER ONKOLOJİ ALANINDA FARKINDALIK YARATILACAK

Ajanimo’ya konuşan Onkovet Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Funda Yıldırım, onkoloji alanında faaliyet gösteren bir dernek kurmalarındaki amacın, ülkemizde bu alandaki teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesine daha çok katkı sağlamak olduğunu aktardı:

“Hali hazırda, veteriner hekimler tarafından kurulmuş ve aktif birçok dernek bulunmakla birlikte bizler özel olarak veteriner onkolojiye yönelen çalışmaları hedefledik. Ülkemizde veteriner onkoloji alanındaki faaliyetler çok eski tarihli değil, küçük hayvan hekimliği alanındaki diğer klinik faaliyetlerin çok önceden başlamasına rağmen onkoloji alanında çalışmalar, tedavi uygulamaları daha yeni yeni. Bunun da en önemli sebebi tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve bazı tedavilerin ulaşılabilirliği idi. Ayrıca dünyadaki veteriner hekimliğin onkoloji alanındaki gelişimine paralel olarak hayvan sahipleri onkoloji hastalarının tedavisine daha fazla yönelmeye başladı. İnternetin varlığı insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Amerika’da tedavi olan kanser hastasının öyküsünü sosyal medyada takip ediyor, ardından Türkiye’de neden olmasın diyor. O zaman buradaki veteriner hekimler pet hayvanı sahipleri tarafından bu tedavilere ulaşmak üzere zorlanmaya başlıyor. Elbette yalnızca talep meselesi değil, veteriner hekimlerin katıldıkları uluslararası bilimsel toplantılarda veya eğitimlerde öğrendikleri ve deneyimleri de onkoloji konusunda ivmeyi arttıran faktörler. Böylelikle meslekte vizyon giderek gelişiyor.”

ONKOVET, YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN BİLİNİRLİĞİNİN ARTTIRILMASINA ARACI OLACAK

“Son 20 yıldır ülkemizde elbette onkoloji ile ilgili çalışmalar, tedaviler yapılıyordu ama artık son yıllarda ilgi giderek artmaya başladı. Bu anlamda da gündemi de takip etmek, dünya literatürünü takip etmek gerekiyor.  Yeni tedavi yöntemleri araştırılıyor. Hem teşhis hem tedavi alanında birçok yeni çalışma var bilgiler elde ediliyor. Bu bilgilerin sahada çalışan veteriner hekimlere iletilmesi de bu dernek aracılığıyla olacak.”

Doç. Dr. Funda Yıldırım, onkolojik vakalarda uygulanacak farklı teşhis ve tedavi yöntemlerinin bilinirliğinin dernek aracılığıyla arttırılmasının; hayvanların hastalık süreçlerini daha az hasarla ve ömürlerinin geri kalanını ise kaliteli bir yaşam geçirmelerinde büyük katkı sağlayacağını dile getirdi:

HAYVANA FAYDASI OLMAYACAK TEDAVİLERİN UYGULANMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

“Bence teşhis ve tedavi konusunda bilinç arttıkça hangi hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili de farkındalık artacaktır. Kitaplarda bazı standart tedavi protokolleri mevcut. Örneğin lenfoma hastası bir köpeğimiz var, acaba bu hasta için kitapta yazan klasik protokol tedavi için etkili olacak mı? Kitapta yazdığı gibi yaklaşmak yerine, yeni kaynakları takip ederek, bu konuda çalışan insanlarla temas kurarak, önerilen klasik terapinin hayvana bir faydası olmayacaksa tedavi alternatiflerini bularak, hastanın metabolizmasını yormayacak daha iyi bir tedavi süreci sağlanabilir. Bu da doğal olarak hastaların daha az yıpranmasını sağlayacak, mümkün olduğunca kaliteli yaşam sürelerini uzatmasına faydası olacaktır.”

Onkoloji alanında çalışan hekimlerin daha fazla bilinçlendirilmesi, tedavileri doğru uygulamaları, yeni protokolleri izlemeleri adına bu derneğin önemli bir platform görevi göreceğini ifade eden Yıldırım şunları ekledi:

“Onkoloji tek başına bir bilim disiplini değil birçok disiplinin bir araya geldiği füzyon bir bilim disiplinidir. Cerrahi, dahiliye, jinekoloji, radyoloji, patoloji, farmakoloji, biyokimya gibi branşların hepsi doğrudan onkoloji ile ilişkili olmasına karşın akademik çevrelerde bu bilim disiplinleri arasında görünmez duvarlar var. Akademisyenler çok fazla bilgi paylaşımı yapmıyor, birtakım gelenekler var bununla ilişkili. Bizim bu dernekteki hedeflerimizden biri, bütün bu ilişkili bilim disiplinlerinden insanları da bir araya getirmeyi hedeflemek. Bu iş birliğini akademi ortamda birtakım engellerden dolayı yapamıyor olabiliriz ama dışarıda akademiden sıyrıldığımız zaman daha rahat bir iletişim ortamı kurduğumuzda, bu birlikteliği de sağlamış olacağız. Dolayısıyla multidisipliner bir onkoloji çalışma ortamı geliştirmiş olacağız.”

“Hepimiz çok çalışıyoruz, bir şeyler üretiyoruz ama bunun dışarıdaki görünürlüğünü sağlamak adına dernek olarak faaliyet yapmak önemli. Tek başıma bir akademik çalışma yapıyor olmam bir şey ifade etmiyor grup olarak yaptığımız zaman ses getiriyor. Ses getiriyor olması mesleğin değerini arttırır mesleğin değeri artarsa insanların da saygısı artar ve biz alanımızda bir çıta daha yükseltmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir girişimde bulunduk.

Köpek ‘Boncuk’, sokakta yaşayan dostları için bağış topluyor

Sıcaktan etkilenen engerek yılanına su içirdi