in

Çocuklar hayvanlar ile ilgili yetişkinlerden farklı düşünüyor

Yapılan bir araştırma sonucuna göre çocukların hayvanlar arasında sınıflandırma yapılmaması gerektiği, et ve hayvansal ürünleri yemeyi daha az ahlaki bulması gibi birçok konuda yetişkinlerden farklı düşündüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Amerika kökenli bir şirket olan Sage Publications hayvanlarla ilgili bir araştırmasını paylaştı. Araştırmada hayvanlarla ilgili olarak türcülüğün gelişimi, hayvanlara karşı ahlaki bakış, ve hayvanlara karşı düşüncelerde yaşa bağlı farklılıklar incelendi.

ARAŞTIRMALAR, ÇOCUKLARIN YETİŞKİNLERDEN FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Araştırma sonuçlarına göre yetişkinler ile çocukların hayvanlar hakkındaki düşünce farklılıklarının olduğu saptandı.

Araştırmada evcil hayvanlardan olan köpek hayvanı ile çiftlik hayvanlarından olan domuz hayvanının kıyaslaması yapıldı. Yapılan kıyaslamaya göre genç yetişkin ve yetişkinler, köpeklerin ve insanların domuzlardan daha iyi muamele görmesi gerektiğini belirtti. Çocuklar ise domuzların insanlar ve köpeklerden farklı muamele görmemesi gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre çocukların, genç yetişkin ve yetişkinlere göre çiftlik hayvanlarını evcil hayvanlara göre yiyecek olarak sınıflandırma olasılıklarının daha düşük olduğu tespit edildi.

Çiftlik hayvanlarına daha iyi davranılması gerektiğini düşünen çocuklar, et ve hayvansal ürünleri yemeyi ahlaki açıdan daha az kabul edilebilir buldular.

Ayrıca araştırma sonucunda çocukların, genç yetişkin ve yetişkinlere göre hayvanlar arasında daha az türcülük yaptığı saptandı.

İNSANLARIN HAYVANLARLA OLAN İLİŞKİSİ ETİK OLARAK İKİLEMLE DOLUDUR

Yapılan araştırmanın tartışma kısmında ise şöyle bir ifadeye yer verildi:

“İnsanın hayvanlarla ilişkisi etik olarak ikilmele doludur. Bazı hayvanlar sevilen ev arkadaşlarıdır, diğerleri ise ekonomik fayda için fabrika çiftliklerinde tutulur. Bu yargılar büyük ölçüde türlere bağlıdır: Köpekler bizim dostumuzdur ve domuzlar besindir.”

9-59 yaşları arasındaki 479 kişinin katıldığı bu araştırmanın sonuçlarına göre bir hayvanın değerine ilişkin ahlaki görüşümüzde yaşa bağlı önemli farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Bu farklılıkların sebebi olarak toplum tarafından maruz kalınan enformasyon sonucu sonradan öğrenilen düşüncelerin fikirleri belirlediği söylendi.

‘Eti ilaç’ denilerek öldürülen oklu kirpi için Profesörden uyarı: Öyle bir şey yok

Manisa’da katliam: Köpekler zehirlendi