in

Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir

Avlanma yasağı uygulanması halinde, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun, neslinin devamı için yeterli genetik çeşitliliğe sahip olduğu ortaya kondu.

Av yasağıyla körfez muturunun nesli kurtarılabilir

Bilim insanları, sadece Meksika Körfezi’nde yaşayan ve sayıları yaklaşık 10’a kadar düşen körfez muturunun DNA yapılarını inceledi.

Araştırmada, nadir deniz memelileri arasında bulunan körfez muturunun sayılarının artması için DNA yapılarının müsait olduğu tespit edildi.

Körfez muturu türünün önündeki en büyük tehdidin “solungaç ağlarıyla avlanma” olduğu kaydediliyor.

San Francisco’daki California Üniversitesi’nden Dr. Jacqueline Robinson, “Çalışmamız, solungaç ağlarını körfez muturunun yaşam alanlarında yasaklarsak türün neslinin tükenmesini önlemek için gerçekten iyi bir şans olduğunu çok açık şekilde gösteriyor.” dedi.

Körfez muturu dünya üzerinde nesli en hızlı tükenen deniz canlısı

AA’da yer alan habere göre, Robinson, çalışmada, türün sayısının az olması ya da genetik yapısı nedeniyle neslinin tükeneceğine dair bir veriye rastlanmadığını vurgulayarak “(Gerisi) Bizim seçimlerimize ve körfez muturuna yaşam şansı vermek için harekete geçmemize kalıyor.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Robinson, tam koruma altına alınmaları durumunda gelecek 50 yılda türün sayısının artması ve neslinin devamı için şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

KÖRFEZ MUTURU

Körfez Muturu (Phocoena sinus) az bulunan yunus ailesinden bir cinsdir. Kaliforniya Körfezi’nin kuzey kısmında bulunan bu bölgeye özgü bir türdür.Deniz memelilerinin en küçük grubudurlar ve yetişkinler olarak 150 santimetre ve 50 kilogramı aşmazlar. İlk olarak 1958 yılında keşfedilmiştir. 

Sayıları 10’a kadar düşen körfez muturularının nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında.

Habitat açısından, bu türün son derece sınırlı bir aralığı vardır. Aslında, yalnızca Meksika’daki Kaliforniya Körfezi’nin üst kısmında yaşamaktadır.

Mevsimsel olarak, bu körfezin suları sıcaklık bakımından büyük farklılıklar gösterir: Ocak’tan Ağustos’a kadar 14 ila 36 Celcius derece arasında değişir.

Bundan dolayı körfez muturu, büyük yıllık sıcaklık dalgalanmalarını tolere etme konusundaki önemli adaptasyonu ile öne çıkmaktadır. 

Körfez muturlarının çoğu, 20 derece Celcius’un altındaki soğuk sularda yaşamaya sınırlanmış haldedir.

Körfez Muturu Nasıl Tanınır

Bu türün karakteristik bir özelliği, dudaklarının çıkıntılı görünümüdür. Ayrıca üst gövdeleri koyu gri, göbekleri ise neredeyse beyaz ya da açık gridir. Dahası, yüzgeçleri diğer liman yunuslarına göre orantılı olarak daha büyüktür.

Yüz profillerine gelince, pek çok açıdan kördür. Körfez muturu, körfez muturunun daha ince olması haricinde, liman yunusu Phocoena phocoena’ya benzer.

Uzmanlar bunu daha sıcak yaşam alanı ile açıklamaktadır. Hayvanın ince gövdesi yüzey/hacim oranını arttırarak ısı dağılımını destekler. Bu türde, uzmanlar daha büyük uzantıların varlığını açıklamak için de aynı argümanı kullanmışlardır.

Kaliforniya Körfezi, çok sevilen totoaba balıklarına (Totoaba macdonaldi) ev sahipliği yapmaktadır. Ne yazık ki, körfez muturu ve totoaba boyut ve şekil bakımından benzerdir, bu nedenle ikisini karıştırmak kolaydır. Buna ek olarak, her iki tür de yok olma eşiğindedir.

Yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle meşhur körfez muturu insanlar tarafından görülme sıklığının az olmasından dolayı yıllarca yerli halk tarafından efsanevi bir canlı olarak nitelendirildi

Körfez Muturunun Davranışları

Bu esrarengiz tür çok utangaçtır ve yunuslar gibi deniz yüzeyinin üzerine sıçradıklarını görmek nadirdir. Bunun nedeni, su altına geri dönmeden önce birkaç saniye nefes almak için ortaya çıkmasıdır. Körfez muturu, 50 metreden daha az sığ bir derinlikte yaşar.

Beslenme alışkanlıklarına gelince, diyeti su yüzeyine yakın yüzen çeşitli teleost balıklar ve kalamardan oluşur. Bazı çalışmalar bu balığın soliter olduğunu bildirmesine rağmen, bazıları 8-10 kişiye kadar olan küçük gruplarda körfez muturları da gözlemlemiştir.

Komşusunun kedisini kaçırıp boş araziye bıraktı

Milleyha Sulak Alanı, 297 kuş türüne ev sahipliği yapıyor