in

Yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirme başvuru süresi değiştirildi

Yeni doğan ev hayvanları insanlarının, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kimliklendirme için yapması gereken başvuru süresi, 6 aya çıkarıldı.

“Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kimliklendirilme işlemi için yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı il, ilçe müdürlüklerine başvuru yapmakla yükümlü olacak. Daha önce bu süre 3 ay olarak belirlenmişti. Söz konusu başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetki verilmiş kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik ortamda da yapılabilecek.

Mikroçip uygulanan ev hayvanları için pasaport düzenlenerek 15 gün içinde yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanına kaydedilecek.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları, hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak her türlü sertifika ve belge ile laboratuvar analiz raporlarında, yer alacak.

Sahipsiz hayvanların barınaklar tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi ile kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde, kaybolması durumunda ise 7 gün içinde bildirimde bulunulacak.

Terk edilmiş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Kedi, köpek ve gelinciklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara, insan değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahiplerine, ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara, kayıtlarında tahrifat yapanlara, ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine ilgili mevzuatlar kapsamında yaptırımlar uygulanacak.

Tüm kedi, köpek ve gelincik insanları, il, ilçe müdürlüklerine ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık’a kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

Böcek nüfusunun yarısı yok oldu

Sincan’da barınaktaki köpekler açlıktan birbirine saldırdı