in

Danıştay, zeytinleri yok edecek yönetmeliğe dur dedi

Geçtiğimiz günlerde maden yönetmeliğinde yapılan değişiklikle zeytinlik alanların tahribatının önünün açılması büyük tepki toplamıştı. Danıştay, gerekçeleri açıklayarak yönetmeliği durdurdu.

1 Mart 2022 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir düzenleme ile Maden Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliği kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tepkilerin üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yönetmeliğe göre tahrip edilen zeytinlik alanlarının tekrar rehabilite edilme şartının olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın üstüne tepkiler yatışmamakla birlikte düzenlemenin iptali ve durdurulması için Danıştay’a çok sayıda dava açılmıştı.

DANIŞTAY KARARINI VERDİ

Danıştay 8. Dairesi, yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili incelemelerini tamamladı. Danıştay, incelemeler sonucunda zeytinlik alanlarının maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan kararı durdurdu.

Yazım aşamasında olan kararın, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabani Aşılattırılması Hakkındaki Kanun hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle verildiği öğrenildi.

Danıştay kararına göre dava esastan karara bağlanana kadar yönetmelik uygulanmayacak ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılması yasaklanacak.

Le Pen saraya kedilerini götüremedi

Bursa’da köpeği çöplüğe bıraktılar; feryadını duyanlar kurtardı