in

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Yeni Yıl Mesajı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU yeni yıl mesajı yayınladı.

2021 yılına girmeye sayılı saatler kala, alışılagelen bir sözle, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Takvim yapraklarının 2021’i göstermesine az bir süre kaldı. Tüm toplumlar sonucu acı ve çok ağır küresel bir travmanın etkisiyle hiç görülmemiş bir süreci yaşıyor. Daha da kötüsü böyle giderse olası başka pandemilerin yaşanacağı rapor edilmektedir.

2020 yılı tarihe tüm dünyada mutsuzlukların, acıların, gözyaşının daha çok yaşandığı zor bir yıl olarak kaydedilecektir. Her yeni yıla girerken yeni umutlardan, mutlu başlangıçlardan ve daha fazla sevinçlerden yüksek sesle söz edilirken, sesler kısık, 2021 farklı gözüküyor. Geride bırakılan dönem, uygarlığın geldiği seviye göz önüne alındığında üzücü ve düşündürücü olduğu kadar ders çıkartılması gereken bir tablodur.

Ekosistemi alt üst eden sürece karşı hep birlikte alınacak önlemlerle küresel uygulamaların olması gerektiği daha zaruri hale gelmiştir. Geleceğe dönük umutları yeni baştan formatlamak herkesi yüreklendirecek bir olgu olarak önümüzde durmaktadır. İstenmeyen, acı sonucu oluşturan sebepler üzerinde aklı başında bir durum değerlendirmesi yapılarak gelecekle ilgili rasyonel planlanmaların uygulamaya konulması bir çıkış yolu olacaktır.

Veteriner hekimlerin, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum ile çevre sağlığı ve biyogüvenlik gibi alanlardaki çalışmalarına ve tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını sürecinde; zoonozlarla mücadelede üstlendikleri görevlere bakıldığında veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olamayacağı aşikardır.

Bugün ülkemizde, veteriner hekimler; bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı, serum ve ilaç üretmek için olağan üstü gayretlerle çözüm noktasında bulunurlarken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması gibi hizmetleri onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirmektedirler.

COVID-19 ile bir kez daha gelişmiş ülkelerde işlevsel yapılarıyla uygulamaya konulan “Tek Sağlık” yaklaşımının küreselleşen zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yol olduğu görülmüştür. Çünkü, “Tek Sağlık Konsepti”; Bilimin, sağlığın, aklın, gelişmişliğin gereğidir. İnsan, hayvan, çevre sağlığı ve sürdürebilir güvenli gıda konularında, koruyucu hekimlikte, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde paydaşların (insan, kurum ve kuruluşların) organize çalışması yaklaşımıdır. “Tek Sağlık”; beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını gerektiren kavramdır. Ülkemizde de daha fazla gecikmeden bu konu üzerinde acilen ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Zoonotik hastalıklarla mücadelede erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak insan, hayvan ve çevre sağlığını gözeten ‘Tek Sağlık Yasası bir an önce çıkartılmalı, bu doğrultuda “Tek Sağlık” sistemine uygun olarak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulmalı, Tarım ve Orman Bakanlığında bağımsız bir Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları ihdas edilmelidir

2020 yılında, Türk Veteriner Hekimleri açısından başta sağlıkta şiddet olmak üzere, sağlık çalışanları ile ilgili yapılan ve yapılması düşünülen düzenlemelerde; sağlık meslek grubunda tanımlanmama, fiili hizmet zammının verilmemesi ve ayrıca veteriner fakültelerindeki eğitim, uzmanlık, kamuda istihdam ve mesleki uygulamalarla ilgili birçok konuda yaşanan olumsuzluklar istenilen noktada çözüme kavuşturulamamıştır. Temennimiz ve beklentimiz 2021 yılının stratejik bir meslek konumunda, gelişimi ve değişimi hak eden veteriner hekimliğin göz ardı edilmediği, istenilen seviyelere taşındığı,  sorunlarının çözüldüğü bir yıl olmasıdır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, 2021 yılında da, kendine bağlı 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte, ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından yeni bir yaklaşımın, bir sistemin uygulamaya konularak, ülkemiz hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret edilecektir.

Temennimiz, 2021 de yaşanan zor dönemin insanlığın hayrına olacak şekilde en kısa zamanda son bulmasıdır. Başta kadına dönük şiddet olmak üzere hiçbir şiddetin yaşanmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının milletimiz, meslektaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık, huzur, sevgi, barış, hoşgörü, adalet ve daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyor, refah seviyesi yüksek bir Türkiye idealiyle tüm ülkemizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Karacayı Kurtarmak için Çoruh Nehrine Atlayan Personel Ödüllendirildi

Evinin Bahçesini Sokak Hayvanlarına Açtı