in

TBMM’de Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, 5 partinin de desteği ile Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kuruldu.

Hayvan hakkı savunucularının uzun süredir meclisten beklediği iyi haber bugün geldi. TBMM Genel Kurulu birinci oturumunda görüşülen oturumun yönetimini Başkan Vekili Levent Gök yaptı. Meclisteki 5 siyasi partinin oy birliğiyle Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulma kararı alındı. Komisyonun 12 üyeden oluşması ve 3 ay göre yapması kararlaştırıldı.

Hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonla ilgili İYİ PARTİ Grubu adına Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç söz alarak görüşlerini belirtti.

Milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda mecliste ilk defa bir konuda tüm partilerin hem fikir olmasından mutlu olduklarını belirtirken, söz alan vekillerden evcil hayvanı olanlar hayvanlarından bahsetmeyi unutmadı.

HDP Ankara Miiletvekili Filiz Kerestecioğlu konuşması sırasında  hazırlanan yasa tasrısının hayvan severlerden saklanamasını eleştirdi.

Belediyelerin Sokak Hayvanlarına Yönelik Şiddeti Meclise Taşındıöç

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Filiz Kerestecioğlu’nun konuşmasının bir bölümü:

 

“Yürüklükteki kanun, en gözünün önünde olan, mahallelerimizi paylaştığımız sokak hayvanlarını bile ne bireysel ne de kurumsal şiddetten korumamaktadır. Biliyor musunuz, sokak hayvanlarına en çok şiddet uygulayanlar ise ne yazık ki yerel yönetimlerdir. Ne mevcut kanunda ne de gündeme gelecek teklifte hayvanlara karşı suç işleyen kamu görevlilerinin yargının önüne çıkarılması için bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yaratılan bu cezasızlık ortamı belediyelere toplu katliam, sürgün, tecrit, esaret gibi yasal olmayan yetkiler tanımaktadır.

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

“Yani bizim kültürümüzde hayvanlarla bu kadar barışık yaşarken şimdi geldiğimiz nokta çocuklarımız, bebekler, hayvanlardan korkan, onları gördüğünde taş atan, onları gördüğünde tekme atan, hayvanı gördüğünde su atan bir kültüre dönüştü maalesef. O nedenle tabiatımızın bir parçası olan, doğamızın bir parçası olan, bizim varlığımızın bir parçası olan hayvanlarla barışık yaşamanın, bir arada yaşamanın ve doğal yaşamımızın bir parçası hâlinde tutmamız açısından da böyle bir komisyonun bütün hayvanseverlere, hayvan hakları savunucularına çok doğru bir mesaj olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Hiç olmazsa belki bu komisyondan sonra da hayvanları koruma yasasında belki doğru bir adım atılır ve doğru düzenlemeler yapılır ve Türkiye ölçeğinde de ortak bir zemin hazırlanır.

TBMMde Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Kuruldu 2

Çok şey var söylenecek, adım atılacak aslında ama nereden başlarsak, bence doğru bir adım atmış oluruz. Umarım bu komisyon başka gerginliklerden uzak, ortaklaşacağımız bir noktada adım atacak önerileri bu Parlamentoya getirir ve doğru bir yolda yürürüz.

Bu arada -haber gönderdim- Cango ve Haydut da beni izliyor, onlara buradan selam gönderiyorum.”

 AK Parti Grubu  Adına söz alan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç

Biz sokak hayvanlarıyla birlikte yaşama kültürü olan bir ülkeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz.

Bu yasama çalışmasının da masa başında bürokratlar tarafından hazırlandığı çok açık. Sürekli reklamı yapılan teklif, 2018’de ülke genelinde yapılan protestolara rağmen toplumdan ve hayvan hakları örgütlerinden ısrarla saklanmakta.”

“Hayvanlara karşı merhamet ve şefkat toplumumuzun genelinin beslediği hislerdir. Bu alan bizim inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimize yabancı değildir. Dolayısıyla, bu konuyla ilgili mevzuat düzenlenirken hareket edilecek ilke, hayvanlara muameledeki hukuki sorumluluk, toplumda yaygın olan dinî, vicdani ve ahlaki sorumluluğa mümkün olduğunca yaklaştırmak olmalıdır. Böylece, hem sorunumuzu daha geniş bir toplumsal destekle çözer hem vicdanlara su serper hem de melezleyerek kodifikasyon yapmak yerine daha iyi bir mevzuat oluşturmuş oluruz.

TBMMde Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Kuruldu 1

Sokak hayvanları sorununun çözümü, sokaktaki mevcut hayvanların durumundan ziyade sokağa yeni hayvanların gelmesinin engellenmesinden geçmektedir, bu da son derece önemlidir. Yeryüzünü birlikte paylaştığımız, tarihin başlangıcından bu yana hayatımıza eşlik eden hayvanlara karşı kendi hayat alanı içinde büyük bir sevgi ve şefkat gösteren, dünyaya örnek uygulamalar oluşturan kadim bir medeniyetin mirasçısı halkımızın bu değerlerine uygun, hukuk sistematiğiyle uyumlu, hayvan hakları konusunda atılması gereken adımların ortaya koyulması, hayvanların yaşadıkları çok çeşitli zorlukların, problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla şahsımın da imzası olan bir Meclis araştırma önergesini teklif ediyoruz. Bu noktada destek veren tüm parti gruplarına, çok değerli milletvekillerimize ve her fırsatta hayvan haklarını en üst düzeyde koruyup kollayan değerli sivil toplum kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruzm”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın konuşöasının bir bölümü:

“Değerli milletvekilleri, son zamanlarda hızla artan hayvanlara yönelik şiddetin ve hayvanlara yönelik şiddet fiilinin cezasız kalması nedeniyle kamuoyu vicdanında derin yaralar oluştuğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Aslolan, bütün canlıların hukuken haklarının olduğunu kabul etmek ve hukuki çerçevede bu hakları koruma altına almaktır. Hak, hukuk düzeni tarafından korunan menfaati ifade etmektedir.

TBMMde Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Kuruldu 3

Doğanın bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin korunması, insanlar kadar bu dünyayı birlikte paylaştığımız diğer canlıların da en temel hakkıdır. Konuşamadıkları için istediklerini söylemekten mahrum kalan diğer canlılar her geçen gün daha fazla zarar görmektedir. Yasalar sadece insanları korumak için değil, çevreyi, doğayı korumak için de yapılmalıdır. Dünyanın tek başına sahibi olduğunu düşünen insan ancak doğanın varlığını korumasıyla yaşama tutunabilir. Sahipli ve sahipsiz hayvanları kasten öldüren kişilere, hayvanların vücuduna kasten acı veren, sağlıklarının bozulmasına neden olan kişilere verilecek cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını, hayvanlara yapılan istismarların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlayacak programların düzenlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını oldukça önemli bulduğumu hatırlatmak isterim.”

MHP Grubu adına söz alan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan:

“Hayvan haklarının korunması konusunda Meclis araştırması açılması hususunda bizim de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak önerimiz var. Bu konuyu destekliyoruz, araştırma açılmasını istiyoruz.”

“Bununla ilgili başka kanunlar da teklif etmiştik. Orada da yine hayvan haklarıyla ilgili, hayvanların yaşamlarıyla ilgili düzenlemeler önermiştik. Fakat gelinen noktada, mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nun yeterli olmadığını ve bu konuda çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalara da ışık tutması için yeniden bir araştırma yapılması ve bu araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda hayvan haklarıyla ilgili düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Biz de buna katılıyoruz ve destekliyoruz.

TBMMde Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Kuruldu 4

Evet, hayvan haklarıyla ilgili, maalesef, her gün basında haberler görüyoruz, yanlış uygulamalar oluyor, yanlış davranışlar oluyor. Tabii ki bu yanlış davranışlar kişisel kusurlardır ve bunlar insanlığa sığmayan davranışlardır. Hayvanlara eziyet etmek, hayvanlara kötü muamelede bulunmak, öldürmek, darbetmek insanlığa yakışmayan davranış kalıplarıdır.

Tabii, insan ile hayvanın yaşantısını son derece ortaktır. İnançlarımıza göre hayvanlar insanların emrine verilmiş olsa bile hayvanlara kötü muamele etmeye hakkımız yoktur. Dünyada birlikte yaşıyoruz. Doğal denge açısından hayvanlara ihtiyaç vardır. Hayvanlar olmasa belki bugünkü dünya bu hâliyle olmayacak veya başka sorunlar ortaya çıkacaktır.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

hayvanseverinhukukmucadelesi

Bir Hayvanseverin Hukuk Mücadelesi: Köpekleri Vuruldu, Şahitler Tehdit Edildi ve Zanlı Hala Serbest!

kedi soba

Kışın Soba ve Şöminelere Yapışık Yaşayan Kedicikler