in

“Karantina Altındaki Atlar İnsanlık Dışı Koşullarda Tutsak Vaziyettedir”

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Adalar’daki ruam karantinası nedeniyle bir bildiri yayınladı.

, 7 gündür İBB binası önünde atlı faytonların kaldırılması için mücadele eden hayvan hakkı savunucularına destek verdi. Burak Özgüner Yaşam Nöbeti alanına katılan Merkez avukatları konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Adalar’da Ruam hastalığı sebebiyle karantina altına alınan atların durumuna dikkat çeken avukatlar sürecin hayvan lehine ve daha şeffaf işlemesi için yetkili kurumlara öneride bulundu.

Adalar’ın yıllardır kanayan yarası olan ve yetkililerin görmezden geldiği at işkencesi, süregelen denetimsizlik ve kontrolsüzlük neticesinde bugün ortaya çıkan RUAM HASTALIĞI’nın zeminini hazırlamıştır.

 

Her ne kadar Adalar’da hali hazırda “KARANTİNA” ilan edilmiş ise de, hastalığın teşhisi ve seyrini takip süreci ile karantina koşullarına ilişkin olarak yasal düzenlemeler ve vicdani gereklilikler gereği gibi yerine getirilmemektedir.

 

Yetkililerin bir an evvel Ruam hastalığına ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ çerçevesinde gerekli tedbirleri eksiksiz ve kusursuz bir biçimde uygulayarak, Adalar’da yıllardır görmezden gelinen at işkencesine en azından bu safhada engel olması bir zorunluluktur.

 

Yönetmeliğe göre “Karantina”; Bulaşıcı bir hayvan hastalığına yakalanmış hayvanların, hastalığın yayılmasının önlenmesi için geçici olarak diğerlerinden ayrılması biçiminde alınan önlemi ifade etmektedir. Oysa ki, şuan mevcut durumda Büyük Ada, Heybeli ve Burgaz adada yer alan atların tamamı hastalıktan şüpheli olup olmadıkları ayırt edilmeksizin bir arada oldukça insanlık dışı koşullarda tutsak vaziyettedir.

Yönetmelikte hayvanlara, Mallein test yapılmaksızın ilk etapta bir takım semptomlar ile “hastalık şüphelisi” teşhisi konulabileceği belirtilmiş ise de, bu durum göz ardı edilerek tüm hayvanların aynı ahırlara toplanmasıyla birlikte, her birinin yaşamlarının RUAM sebebi ile tehlike altında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu halde, hiç vakit kaybetmeksizin tüm hayvanlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından MALLEİN TESTİ uygulanmalıdır.

 

Buna göre “Şüpheli hayvanlar”a;

 • Derhal Mallein testi uygulanmalı,
 • İlk test neticesinde hasta olmadıkları kesin olarak teşhis edilen tüm hayvanlar serbest bırakılmalı, hasta olduğu kesin olarak tespit edilemeyen tüm hayvanlara ilk test tarihinden yirmi gün sonra yeniden test yapılmalıdır.
 • Bu ikinci test sonucunda, sonucu temiz çıkanların derhal serbest bırakılmaları,
 • Test sonucu Şüpheli çıkan hayvanlara yirmi gün sonra üçüncü defa tekrar test yapılmalıdır.
 • Üçüncü test sonucunda hasta olamadığı tespit edilenler derhal serbest bırakılmalıdır.

 

Bu uygulamalar neticesinde mallein testi sonuçları pozitif olan hayvanlar açısından,

 • Resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından “HASTALIK RAPORU” düzenlenmesi,
 • Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun toplanarak “HASTALIK ÇIKIŞ KARARI” alarak ilan etmesi,
 • Ruam hastalığında uygulanan karantina tedbirlerinin sadece hastalık teyit edilen hayvan barınma alanlarıyla sınırlı olarak uygulanması gereklidir.

 

Ayrıca, hastalık teyit edilen hayvan barınma alanlarından her türlü madde, malzeme ile hayvan yemleri dışarıya çıkartılmamalı, hasta hayvanlara ait gübreler yakılmalı, hasta hayvanların bulundukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler dezenfekte edilmelidir.

 

Mevcut durumda, karantinada tutulan hayvanların yem yedikleri alana dışkılamaları, sürekli olarak ayakta durmaları, hareketsiz ve bağlı tutularak gezdirilmemeleri hayvanların sağlıkları açısından telafisi mümkün olmayan başkaca zararlara neden olacaktır. Bu sebeple hayvanların bu süreçte beslenme ve barınma koşulları eksiksiz ve kusursuz olarak gerekli tedbirler alınarak yerine getirilmeli, hayvanlar kaderlerine terk edilmemelidir. Kamu otoritelerinin bir an evvel, karantina koşullarını düzeltmesi zaruridir.

Hastaların bulundukları yerlere insan girişinin, bütün vücudu kapatan koruyucu giysi, maske ve eldiven kullanılması sureti ile yapılması ve daha sonra bu kıyafetlerin uygun koşullarda imha edilmesi gereklidir.

 

Tüm bu açıklanan sebeplerle,

 1. Adalarda yaşanan bu sürecin takibi ve kontrolü için resmi ve gönüllü veteriner hekimlerden teşekkül ettirilecek bir komisyonun kurulmasını,
 2. Mallein testi uygulanmaksızın ve yirmişer gün ara ile uygulanacağı yasada belirtilen üç test sonucuna göre kesin olarak RUAM hastalığına yakalandığı tespit edilmeyen hiçbir hayvana dokunulmamasını,
 3. Yönetmelikte hastalığın kesin teşhisi için yirmişer gün ara ile üç adet test yapılacağı öngörülmesine rağmen, kısa zaman içerisinde RUAM hastalığı sebebi ile yaşamlarına son verilen hayvanlara ilişkin hastalık raporlarının ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmasını,
 4. Karantina koşullarının hayvanların beslenme, barınma ve dolaşma özgürlüğü ve fiziksel gerekliliklerine uygun olarak ivedilikle yeniden düzenlenmesini,
 5. Yasalara ve vicdanlara uygun olarak bu sürecin tamamlanması için hayvan hakkı savunucuları ile iş birliği içerisinde hareket edilmesini temenni eder, hayvanların yaşam hakkı ihlallerinin tespiti halinde bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı Saygılarımızla bildiririz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kastamonu’da Horma Kanyonunda Suya Düşen Karaca Belediye Personelinin Suya Girmesi ile Kurtarıldı öç

Kastamonu’da Horma Kanyonu’nda Suya Düşen Karaca Belediye Personelinin Suya Girmesi ile Kurtarıldı

Patiliköylüler Toprak Altında Kalan 8 Yavrunun Hayatını Kurtardıöç

‘Patiliköy’lüler, Toprak Altında Kalan 8 Yavrunun Hayatını Kurtardı