in ,

İstiklal Caddesi’nde Toplanan Hayvan Hakları Savunucuları YETER ARTIK! Dedi

Ülke genelinde yükselişe geçen sahipsiz hayvanlara yönelik şiddetin üst seviyelere tırmanması ve yasl düzenlemenin yapılmaması sebebi ile harekete geçen hayvan hakları savunucuları İstiklal Caddesi’nde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Hayvanların yaşam hakkına saygı isteyen hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerin Galatasaray Lisesi önünde buluştuğu eylemde, ülke genelinde yaşanan hayvan hakları ihlalleri, hayvana şiddet ve kötü muameleye hayır demek için toplanıldı ve basın açıklaması yapıldı.

hayvanhaklari eylem 1

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Hayvan Hakları Dernekleri ve hayvan hakları savunucusu grupların ortaklaşa düzenlediği eylemde, basın açıklaması öncesi yağan şiddetli yağmura rağmen toplanan hayvan hakları savunucuları özellikle son dönemde yaşanan hayvana şiddet ve taciz olaylarını protesto ederek bir an önce 5199 nolu Hayvan Hakları Koruma Kanunu’ndaki gerekli düzenlemenin yapılması ve hayvana şiddetin para cezası ile geçiştirilmemesini talep etti.

hayvanhaklari eylem 14

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Avukatı Gülşah Görür’ün yaptığı basın açıklamasında…

Ülke genelinde yükselişe geçen sahipsiz hayvanlara yönelik şiddetin üst seviyelere tırmanması ve bunlara yönelik yasaların yetersizliğinden dolayı bugün burada biz hayvan hakları savunucuları toplanmış bulunuyoruz.
2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yapılması ön görülen değişikliklerde ciddi sakıncalar içeren maddeler bulunmaktadır.

hayvanhaklari eylem 5

1. Tasarıya ilişkin en büyük sakıncalardan birisi, Kanunun TCK kapsamına geçmesi durumunda, hayvana kötü muameleye verilecek olan CEZANIN sadece vatandaş için geçerli olması ve BELEDİYELERİ KAPSAMIYOR olmasıdır. Yani vatandaş işkence yaparsa CEZA alacak ama belediyelere HİÇ BİR CEZA verilmeyecek. Ayrıca, tasarıda Orman Su İşleri Bakanlığının, kanuna yönelik olarak BELEDİYELER ÜZERİNDE HİÇ BİR YAPTIRIM yetkisi bulunmamaktadır. Bu durum, belediyelerin şu anda yaptıkları öldürme, yok etme, dağa taşa atma, barınaklarda açlık ve sefalet içinde dar beton odalara mahkûm etme gibi VAHŞET ve İŞKENCENİN aynı biçimde devam edeceğini göstermektedir. Sadece vatandaşı kapsayan TCK kapsamına alınması bir kandırmacadır.
2. Mevcut yasada tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİ kurma hükmü var iken, bu yeni tasarıda, kısırlaştırma bakım merkezlerini sadece nüfusu 100 000 üzerinde olan ilçelerde kurulması, kalan 970 belediyede kısırlaştırma merkezi KURULMAMASI öngörülmüştür. Burada verilen bir hak geri alınmıştır. Kısırlaştırma geliştirilecek yerde, sınırlanmıştır. Kısırlaştırmanın BÜYÜK ŞEHİRLER ile sınırlanması, hayvanlar için felaket olacağı gibi, toplumu da hızla artan köpek kedi popülasyonu ile karşı karşıya bırakacaktır.
3. Kısırlaştırma esası ile 2004 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu, BELEDİYELERİN KISIRLAŞTIRMA YAPMAMALARI nedeni ile başarılı olamamıştır. Belediyelerin görev ihmalinin bedeli, tasarıda yer alan “TOPLUMUN YOĞUN KULLANDIĞI yerlerde kedi köpek olmaması” hükmü ile şehirlerden sürgün ederek ve sürekli olarak zehirleyip vurup öldürerek hayvan dostlarımıza ödetilecektir.
4. Petshoplarda ve üretim çiftliklerinde yasa dışı satış ve üretim, internet ortamında satış ve üretim ilanları, yasa dışı ithalat, evlerde beslenen sahipli hayvanlar, yük hayvanları, dövüşler, internette dövüş ilanları, hayvanat bahçeleri, deney ve sirklere ilişkin sorun ve çözümler de doğru ve etkili biçimde ele alınmamıştır ve hayvanlar aleyhinedir.
5-) Üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirklere ilişkin maddeler: Bu maddeler ve tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte, hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. Tasarının diğer maddeleri de hayvanlar için tuzak maddeler ile doludur.
a) Yasaklı ırk olarak tanımlanan köpeklerin, yasal düzenleme yapılıncaya kadar, genelge ile, yerel hayvan koruma görevlileri ve müdürlüklerce uygun görülen emin kişilere kayyum olarak geçici statüde verilmeleri, ağızlık ve tasmayla gezdirilmeleri sağlanmalıdır. Bu hayvanlar belediyelerin zaten sokak hayvanları için de ölüm kampı olan bakımevlerinde metrelik dar alanlarda hapsedilmiş durumdadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ana amaç olarak hayvanları hiç bir şekilde ayırmadan, onların acı, ızdırap çekmelerini yasaklamıştır. Bu hayvanların durumu, mevcut uygulama ile bu kanunu da ihlal etmektedir.
b) Yaban hayatı bitme noktasına getiren ve ekolojik felaketlere yol açan avcılık süresiz yasaklanmalıdır. Kaçak avcılıkla mücadele için kolayca edinilen ve kadın,çocuk cinayetleri, soygun, gasp, terör eylemlerinde kullanılan av silahları diğer ateşli silahlar gibi ağır ruhsat şartlarına bağlanmalıdır.
c) Horoz ve köpek dövüştürenlere TCK kapsamında ağır ceza verilmelidir. Çünkü bu dövüşler kumar karşılığı yapılmaktadır. Dünya ülkelerinde birer birer yasaklandığı gibi folklorik amaçla bile olsa tüm hayvan dövüşleri yasaklanmalıdır. Kaldı ki geleneksel olduğu iddia edilen deve, boğa güreşleri bile kumar amaçlı ve hayvan sahiplerinin birbirlerini vurduğu, dövdüğü kanlı bir sektör haline gelmiştir.
d) At, eşek, katır gibi yük hayvanlarının durumu: Fayton ve at arabasında, yük taşımada kullanılmasına yönelik Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile iletişim halinde yönetmelik bağlamında çalışmalar yapılarak çözüm süreci başlatılmalı ve kullanımları tedricen yasaklanmalıdır. Bu hayvanlar, belediyelerce oluşturulacak uygun ortamlarda koruma altına alınmalıdır.
Son olarak Erzincan Ordu Evinde henüz iki (2) aylık ana kuzusu yavru bir kediyi acımasızca işkence yaparak öldüren ve toplumda infiale neden olan kişinin işlediği hunharca suç karşılığında, 2252 TL İdari para cezası uygulanarak serbest bırakılması toplumda telafisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır.
Çağdaş bir toplumda yaşam hakkına saygı öncelik olmalıdır.
Mevcut siyasi iktidar tarafından ivedi olarak 5199 sayılı yasada önerdiğimiz yönde değişiklikler yapılarak yapılan katliamların ve şiddetin önüne geçilmelidir.
Tüm katılımcı hayvan hakları savunucularına ve basın mensuplarına saygılarımızı sunuyoruz.

hayvanhaklari eylem 9

Eylemi, yapılan basın açıklaması, slaganlar ve yapılan 1 dakikalık oturma eylemi ile sonlandırıldı.

hayvanhaklari eylem 8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

hayvanolunyeter 3

Kadına Şiddete Anlamlı Tepki “Adam Olmanızı Beklemiyoruz, Hayvan Olun Yeter!”

kedibelgeseli

‘Kedi’ Belgeseli Time’ın ‘En iyi 10 Film’ Listesinde