in

Hayvan Hakları Değil Hayvanları Yok Etme Yasası

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in hayvan hakları ile ilgili yasa tasarısına yönelik açıklamaları tepki çekti.

Hayvan hakkı savunucuları gerçekten hayvanları koruyacak bir yasa için yıllardır milletvekilleri ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu ile görüşüyor. Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklaması ile meclise gelmesi beklenen yasa tasarısının hayvan hakkı savunucularının öneri ve isteklerinden çok uzak olduğu anlaşıldı.

ozlem

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Özlem Zengin’in açıklaması ile yıllardır beklenen ve önümüzdeki günlerde meclise gelecek olan hayvan hakları kanunu “pes, bu kadar da olmaz dedirtti”.Toplumdan ve toplumun taleplerinden bu kadar habersiz vekiller , hayvanların haklarını yasalarla güvenceye alacak bir kanun yerine hayvanlar ve sahipleri felakete yol açacak bir kanun çıkarma hazırlığında.

Yasa tasarısına evde en fazla 3 hayvan beslenebilecek olması hayvan hakkı savunucuları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Hayvan hakkı savunucuları da istifçiliğe karşı olsa da evde beslencek hayvan sayısının devlet tarafından belirlenmesi tepkiye yol açtı. Ülkemizde, belediyeler ve devletin sorumlulupunu yerine getirmemesi dolayısıyla sokak hayvanlarının bakım ve tedaviler gönüllüler tarafından yapılıyor. Haliyle bu gönüllülerin evinde çok sayıda hayvan bulunuyor.

Yasa ile ilgili uzun zamandır mücadele eden Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Özlem Zengin’in açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu’nun yasa tasarısına yönelik açıklaması şöyle:

“Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu olarak hayvanların yasal statüleri ve haklarının kanunlarla korunması için, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Bakanlıklar düzeyinde yürüttüğümüz görüşme, çalışma ve lobi faaliyetlerinde taleplerimizi defalarca ve net olarak dile getirdik.
Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn.Özlem Zengin’in ulusal basına verdiği demeçleri üzüntü ve şaşkınlıkla okumuş bulunuyoruz.
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu ve toplantılarımızda konuşulanlara tamamen ters bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştur.
Sn.Ozlem Zengin ‘in, kısa bir süre önce
“devrim gibi yasa olacak” diyerek tüm hayvan hakları savunucularına umut vaadeden açıklamalarından sonra , tam tersi bir yasanın çıkartılmak istendiğini görüyoruz.
Kamuoyuna müjde gibi sunulan “cezalar”la ilgili artışlara dair açıklamalarda; hayvana şiddet, öldürme, işkence gibi durumlarda hapis cezasının olmayacağı açıkca ortadadır.
Zengin’in açıklamasında, evlerde bakılacak hayvanlarla ilgili sayı kısıtlaması getirilmesi asla kabul edilemez. Yerel yönetimlerin görevlerini yapmamalarından kaynaklı olarak , Belediyelerin ve insanların elinden kurtarılmış mağdur olmuş hayvanları , evlerinde bakmak “zorunda” kalan vicdanlı insanları cezalandıracak nitelikteki bu değişiklik asla kabul edilemez. Bu yöndeki bir düzenleme, kolluk güçleri ve insanları karşı karşıya getirecek, istenmeyen manzaralar yaşanacak, toplumda infial olacaktır.
Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği söylense de, mevcut ceza sistemimizde, bunların da özgürlüğü bağlayıcı bir karşılığı olmayacaktır.
Hayvan dövüştürenler için öngörülen cezalar da aynı şekilde, 2 yıl altı olacağı için sonucu hapis cezası olmayacaktır.
Hayvana siddet, öldürme, işkence, cinsel saldırı suçlarına karşılık , suçlunun ceza alacağı hiç bir koşulun oluşturulmadığı, kamuyoyundaki hayvan hakları kanunu beklentisine karşı, hayvan hakları savunucuları sadece yapmış olmak için yapılmış bir kanun tasarısı ile başbaşa bırakılmıştır.
Üstelik Sn. Özlem Zengin’ in açıklamaları gosteriyor ki; gercekten hayvanları koruyan adına yaraşır bir kanun olmaktan uzak, mevcuttaki 5199 hayvanları koruma kanununu aratacak ve felaketler getirecek maddeler ile karşı karsıyayız.
Hayvanlara karşı her türlü kötü muamalenin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını ve bu fiillere adli para cezası yerine ertelemesiz hapis cezası verilmesini talep ediyoruz.
Ayrca , hayvanların canice öldürülmesine 6 aydan 4 yıla kadar , eziyet edimesi halinde ise
6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü beyan edilmiş olup, bu düzenlemenin bu hali ile kabulü mümkün değildir.
Hayvanlara karşı ; tecavüz, öldürme, işkence, canavarca hisle gerçekleştirilen ve diğer sayamadığımız kasten,taksirle, ya da ihmali davranışlarla işlenen her türlü fiilde
yine infaz kanunu göz önüne alınarak alt sınırın minimum 2 yıldan başlayan,
üst sınırın da koşullu salıverme müessesesine takılmayan ! , failin cezaevinde ceza çekmesini, topluma yeniden karışmadan önce rehabilite edilmesini amaçlayan bir ceza öngörülmelidir. 30.03.2020 tarihli infaz düzenlemeleri de dikkate alınarak hayvanlara karşı işlenen fiillerin, koşullu salıverme şartları dışında tutulması ve erteleme, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müesseselerinden yararlanılmayacak cezalar öngörülmesi, taleplerimizi ısrarla dile getirmemize rağmen talep ettiğimiz husuların dikkate alınmadığını görüyoruz.
Daha âdil, yaşanılabilir bir dünyanın inşası ve adını hakeden hayvanları gerçek anlamda koruyan ve adını hak eden bir kanun için taleplerimizin dikkate alınmasını beklerken karşımıza çıkan bu maddeler ile sunulan hiçbir kanun teklifini kabul etmeyeceğimizi ve bu durumun karşısında mücadele edeceğimizi ifade ederiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Evde 3ten Fazla Hayvan Bulunmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: ‘Evde 3’ten Fazla Hayvan Bulunmayacak’

Barinaktaki Sokak Hayvanlarina Gozu Bibi Bakiyor

Barınaktaki Sokak Hayvanlarına Gözü Bibi Bakıyor