in

Hayvan Hakkı Savunucularından TBMM’ye Çağrı: Hayvanlardan Taraf Ol

Hayvan haklarını savunan 12 sivil toplum örgütü, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde yazılı bir açıklama yayınlayarak 4 Ekim’i kutlamadıklarını ve yasta olduklarını belirtti. Örgütler, yazılı açıklamalarında TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na, hayvanların haklarının teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü. Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddet her geçen gün artış gösteriyor, hayvanların kapatıldığı ve stres altında olduğu hayvanat bahçeleri, yunus parkları, deney laboratuvarları, faytonlar, ticarî faaliyetlerine hâlâ yasal bir şekilde devam ediyor. Dünya Hayvanlar Günü dolayısıyla açıklama yapan 12 sivil toplum örgütü, hayvanlara yönelik şiddet, zulüm ve esaret koşulları nedeniyle 4 Ekim’i kutlamadıklarını ve yasta olduklarını açıkladı.

Hayvan Hakkı Savunucularından TBMMye Çağr Hayvanlardan Taraf öç

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Hayvan hakları savunucuları, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun kuruluşuna ve çalışmalarına verdikleri önemden bahsederek bugüne dek Türkiye’de gündeme gelmeyen birçok hayvan hakları ihlâlinin parlamentoda tartışıldığına, ancak bazı konulardaki hak ihlâllerinin önemsenmediğine dikkat çekti. Örgütlerin, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun taslak raporuna değindikleri ve endişelerini dile getirdikleri açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

 

“Komisyon, hayvan haklarını tartışmaya açmak için değil, ülkemizde hayvan haklarının nasıl daha etkin gözetileceğini, hayvanlara yönelik şiddete karşı ne tür önlemler alınacağını belirlemek için kurulmuştur. Komisyonda birçok hayvan hakları ihlâli tartışılmış ve ülkemizdeki hayvan hakları açısından, bugüne dek parlamentoda gündeme getirilmemiş birçok hak ihlâli hakkında önemli kararlar taslak raporda yer bulmuştur. Sivil toplum katılımının sağlanması açısından, komisyon, Türkiye’de bir “iyi uygulama” olarak örnek teşkil etse de bu, hayvanlar için ne yazık ki yeterli değildir.”

 

“Komisyon, özellikle yunus parkları, faytonlar, hayvan deneyleri, “ucuz et” politikası adı altında sürdürülen canlı hayvan ithalatı ve “folklorik” olarak tanımlanan hayvan “güreş”lerine yasaklama getirmediği takdirde, bu hayvanların bireyliği, hakları, beden dokunulmazlığı, şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı da görmezden gelinmiş olacaktır.”

 

“Kurulmasını çok değerli bulduğumuz komisyon, her gün sistematik zulme ve esarete maruz bırakılan hayvanlar için ilettiğimiz taleplere kulak vermeli ve faytonlardaki, yunus parklarındaki, hayvan deneylerindeki, geleneksellik iddiası ile hayvanlara işkenceyi meşrulaştıran “folklorik” güreşlerdeki, hayvancılık endüstrisi ve canlı hayvan ithalatındaki zulmü sonlandırmalıdır. “Tehlikeli ırk” diye tanımlanan köpeklerin müebbet hapsine son verilmelidir.”

 

“Komisyon raporu, sistematik zulüm ve esaret koşulları altındaki tüm hayvanları kapsamadığı takdirde, hayvan hakları ile ilgili yasama çalışmalarına kaynak gösterilecek bir politika belgesi olacak; hem parlamento, hem idare, hem de yerel yönetimler, bu rapora atıfta bulunarak raporda hakları yok sayılan hayvanlara zulmedilmesini daha da meşrulaştıracak, bu hayvanlara yönelik hak ihlâllerinin engellenmesi için tedbirler almamakta direnecektir. Yine aynı şekilde, komisyon raporu doğrultusunda hazırlanacak olan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişikliği ile ilgili yasa teklifi de bu hak ihlâllerini önemsemeyecek, yaptırım konusunda eksik kalacaktır. Hayvanlara reva görülen tüm acılar, bu politika belgesi kaynak gösterilerek yıllar boyunca devam ettirilecek; bu zulüm ve esaret koşulları üzerine tartışılmasının da önü kesilecektir.”

 

Örgütler, çok yakında raporunu tamamlayarak TBMM Genel Kurulu’na sunacak olan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na hayvanlardan taraf olmaları ve topluma da hayvan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu:

 

“Toplumumuzu hayvanlara âdil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nu da hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz.”

 

Ortak bildiri, şu sivil toplum örgütlerinin imzası ile yayınlandı: Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir Topluluğu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), Yunuslara Özgürlük Platformu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

k harfi

K Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Tasarım Kedi Satın Aldığı için Eleştirilen Justin Bieber Kendini Savunduöç

‘Tasarım Kedi’ Satın Aldığı için Eleştirilen Justin Bieber Kendini Savundu