in ,

Hayvan Hakkı Savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu’nu Neden Protesto Ediyor?

Yasalaşan ve Cumhurbaşkanının onayına sunulacak olan Hayvanları Koruma Kanunu; hayvanları esir etmeye, alıp satmaya, ‘can’ değil ‘mal’ olarak görmeye, köleleştirmeye, işkenceye, şiddete, tecavüze, cinayete, yaptırımsızlığa devam ediyor. Hak savunucuları, ‘ yüzde 99’u müslüman’ olan bir ülkede, din eksenli bir partinin hazırladığı yasayla, Allah’ın sessiz kullarına yapılan zulümlere kanun yoluyla müsaade edilmesini protesto ediyor.

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Nevşehir, Adana, Antalya, Denizli, Kars, Edirne, Muğla… Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvan hakkı savunucuları, Ankara Ulus Meydanı’nda TBMM’de kabul edilerek yasalaşan  Hayvanları Koruma Kanunu’nu protesto etti.  #katliamyasatasarısınahayır, #BuYasaKabulEdilemez, aldatan değil yaşatan yasa istiyoruz!, Hayvanlar için adalet istiyoruz!  diye pankartlara açan hayvan hakkı savunucuları, egemenliğin asıl sahibi olmaktan gelen gücünü kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu yasayı veto etmeye çağırdılar.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 18 ajanimo

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Milletin Aldanmadığı Vekillere Cumhurbaşkanı Aldanacak mı Yoksa Kanunu Veto mu Edecek?

Hayvanları Koruma Kanunu’nu  hazırlayan ve medya önünde yasa maddeleri ile ilgili genel söylemleri kullanarak, sanki hayvanların hakları bu kanunla korunuyormuş gibi yanıltıcı bilgi verip maddelerin detaylar hakkında bilgi vermeyen vekiller; milletin zekasıyla mı alay ediyorla,  bu millet ne desek inanır mı diyorlar yoksa millete rağmen her istediğimiz yaparız mı diye düşünüyorlar? Hayvanları Koruma Kanunu’nda milletin aldanmadığı vekillere cumhurbaşkanı aldanacak mı yoksa kanunu veto mu edecek?

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 30 ajanimo

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatının AK Parti Vekilleri Üzerinde Bir Hükmü Kalmadı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da 4 ayağı kesilen yavru köpek olayında hayvanların haklarını koruyacak bir yasa sözü vermişti. Hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu ise hayvanların haklarını korumaktan uzak… Hayvanları  Koruma Kanunu’nu hazırlayan milletvekilleri ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sözü hatırlamıyor ya da Cumhurun başındaki kişinin verdiği sözün de talimatın da Ak Parti vekilleri üzerinde bir hükmü yok!

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 20 ajanimo

İşte, Hak Savunucularının Kanunu Protesto Etmesine Neden Olan O Maddeler…

Hem meydanlara çıkan hem sosyal medyada #BuYasaKabulEdilemez hashtagi ile yazan milyonlarca hak savunucusu neden Hayvanları Koruma Kanunu’nu protesto ediyor, neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu yasayı veto etmesini istiyor. İşte madde madde, hayvan hakkı savunucularının, Hayvanları Koruma Kanunu protesto nedenleri:

1# Hayvana şiddete ceza getirilmiş gibi gösteriliyor. Aslında ceza getirilmiyor. Getirilmiş gibi yapılıyor.

Alt sınırları 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi seviyelerde tutarak faillerinin ceza evine girmesini mümkün kılmayan bir madde. Hayvana şiddet uygulayan elin kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam edecek. Ceza alt sınırı 2 yıl 1 ay olarak belirlenmediği sürece hayvana yönelik suçlara hapis cezası söz konusu değildir. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 2 yıl 1 aydan az olan hapis cezalarının paraya çevrilip erteleneceği veya hükmün açıklanmasının geri bırakılacağı açıkça ifade ediliyor. Ayrıca suçun işlenişinde nitelikli hal ve tekerrür halleri de gerektiği gibi düzenlenmemiş.

2# Hayvana şiddet söz konusu olduğunda, şikayet etme, suç duyurusunda bulunma hakkı yok.

Sahipli, sahipsiz köpek ayrımı ortadan kalkmıyor. Çünkü, sahipsiz bir hayvana karşı işlenen suçlarda doğrudan cumhuriyet başsavcılarına giderek şikayet etme hakkı ortadan kaldırılıyor. Sahipsiz hayvanlara yönelik işlenen suçlarda, şikayetçi olma hak ve yetkisi, yani bir savcılık görevi olan soruşturma görevi Tarım ve Orman Bakanlığının İl ve ilçe müdürlüklerine veriliyor. Faillerin şikayet edilmemesi, faillerin ceza almaması, faillerin hapse girmemesi için bir kanun maddesi hazırlanmış.  Suçüstü hali olsun olmasın hayvanlara karşı işlenen suçlarda savcılığın re’sen soruşturma açabilmeli. Bakanlığa başvuru şeklinde bir şart öngörülmesi Anayasa’ya ve temel ceza normlarına aykırı.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 3 ajanimo

3# Evcil Hayvan üretimi ve satış yasaklanmıyor.

Petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklanmıyor, yasaklanmış gibi algı oluşturuyor. Vekil, milletin aklıyla alay ediyor. Üretim ve satış serbest, teşhir katalogdan yapılacak. Sokaktaki hayvan popülasyon artışının en büyük sebebi olan üretim ve satışı durdurmayan bir kanun kendi içinde çelişiyor. Uluslar arası mevzuatlarda sokak hayvanı popülasyonunun kontrolüne ilişkin yapılan çalışmalarda, öncelikle hayvan ticareti ve üretimin durdurulması gerektiği belirtiliyor.  

4# Evdeki hayvan sayısına sınırlama getiriliyor.

 “Önleyici tedbirler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Bu madde ile evdeki hayvan sayısına kısıtlama getirilecek. Taslağın açıklandığı Şubat ayında, Ak Parti Milletvekilleri  bu sayıyı 3 olarak ifade etmişti. Hayvan Hakkı savunucuları sayıya göre değil bakıma göre el konulsun  önerisi sunmuştu. Vekil, milletin isteğini dikkate almamış! Ankara Barosu, ev hayvanı sayısına kısıtlama getirilmesinin Anayasamızdaki temel haklara aykırı olduğunu ı ve Anayasa ile çelişen bir yönetmeliğin uygulanmasının mümkün olmadığını, bu maddenin sakıncalı sonuçlar doğurabileceğinin altını çizmekteyiz.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 8 ajanimo

5# Belediyeler eliyle işlenen suçlara yine ceza yok

Devlet adına hizmet etmek üzere seçilenler, devleti temsilen bulundukları makamda hayvanlara yönelik suç işleyerek devleti itibarsızlaştırıyorlar. Ancak görevini yerine getirmeyen veya bizzat hayvan hakkı ihlali yapan belediye çalışanları ve yetkilileri ile ilgili herhangi bir yaptırım ve denetim yok.. Çok sayıda hayvanın kasten ölümüne sebep olduğu dosyadaki delillerle ispatlanmasına rağmen, sorumlusu olan belediye yetkilileri hakkında, İç İşleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi sebebiyle yargı yolu tıkalı. Olması gereken, belediyelerin etkin şekilde denetlenmesinin ve yargılanmasının önü açılarak; daha şeffaf, gönüllülerle eşgüdümlü çalışmaları ve görevlerini kanuna uygun şekilde yapmalarının sağlanması için caydırıcı yaptırımlar getirilmesi.

6# Sokak ve barınaklardaki kedi köpek üzerindeki deneyleri yasaklanmıyor. 

Sokağımızın sakini sahipsiz hayvanlar kayboluyor. Ara tara bulunmuyor. Bir kısmı ormanlara atılırken bir kısmı da deneylerde öldürülüyorlar. Tıpkı Kayseri Barınağı’ndan alınan bu köpek gibi… Omurgayla ilgili yapılan deneyde kullanıldı. 6 ay sakat halde gözlemlendikten sonra pentobarbital ve yüksek doz potasyum ile öldürülüp omurları çıkartılan 10 köpekten biri. Teklifte bunu engelleyecek tek bir madde yok. Hayvanların acı, ağrı ve işkence ile ölümüne yol açan deneysel müdahalelerin, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer almaması hayvan hakları ile bağdaşmıyor. Hayvan hakkı savunucuları, bilimsel olarak yararının da hayli tartışmalı olduğu deneylerin yasaklanmasını istiyor.

7#Yunus parkları kapatılmıyor.

Yunus parklarının, kara ve su sirklerinin kurulması yasaklanıyor ancak mevcutların, içerisindeki hayvanların yaşamı sona erene kadar açık kalacağı ve yeni hayvanlar alınmayacağı belirtiliyor. Ölenlerin yerine sürekli yenilerinin alınmasının önüne geçilemeyecek. Olması gereken  mevcuttaki hayvanların, rehabilite edilerek doğal ortamına bırakılması,  diğerlerinin de yaşadığı alanların rehabilitasyon merkezine dönüştürülüp olabilecek en kısa sürede kapatılması…

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 1 ajanimo

8# Hayvanat bahçeleri yasaklanmıyor, şahıslara bile hayvanat bahçesi açma izni veriliyor.

“Doğal yaşam parkları” kurulabileceği ibaresiyle kapsamı genişletilerek yenilerinin  önü açılıyor.  , Kamu kurum ve kuruluşlarının “hayvanat bahçeleri” ve “doğal yaşam parkı kurabileceği” ibaresi eklenen  maddeyle; hayvanların asıl yaşam alanı olan doğup büyüdüğü, beslendiği ve yaşadığı alanlardan uzaklaştırılarak, yaşamını sürdüremeyeceği, ıssız ve ücra alanlara atılmalarının önü açılıyor.

9# Avcılık yasaklanmıyor, bakanlık eliyle hayvanlar katlediliyor. Devlet itibarsızlaştırlıyor.

Kanunda, avcılık ve av turizmine ilişkin hiçbir düzenleme yok.  Avcılık sebebiyle ülkemizde yaşayan pek çok türün nesli tükenme noktasında. Gerek neslin devamı, gerekse ekolojik dengenin korunması için av yasaklanmalı. Halihazırda, hayvanları ve yaban hayatını koruma yükümlülüğü, Bakanlık nezdinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde. Aynı birimin, belli bir ücret karşılığı korumakla yükümlü olduğu yaban hayvanları için ihale açarak, yabancılara avlama izni vermesi tezattır. Bakanlık eliyle hayvanların katledilmesine olanak tanınıyor. Devlet itibarsızlaştırılıyor.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 12 ajanimo

10# Hayvana tecavüz yerine “Cinsel İlişki” ifade kullanılarak, hayvana tecavüz normalleştiriliyor.

5199 Sayılı Kanunu’nun 14. maddesinin (j) bendinde yer alan “hayvanla cinsel ilişki” ibaresi aynen korunuyor. Cinsel ilişki tarafların rızasına dayandığından söz konusu eylemin “cinsel saldırı” “hayvana tecavüz”  olarak ifade edilmesi gerekiyor.

 

11# Kısırlaştırma için alt yapı hazırlamadan kısırlaştırma seferberliği başlatılıyor. Nüfusu 25 binin altındaki ilçelerde kısırlaştırma merkezi açmıyor.

Evcil hayvanlar için kısırlaştırma seferberliği başlatan kanun, kısırlaştırma için alt yap oluşturmuyor. Nüfusu 25 binin altındaki ilçelerde kısırlaştırma merkezi açmıyor. İstanbul gibi büyükşehirler de bile hayvan hastanesi kurulmazken, belediyelerde kan tahlil cihazları dahi olmazken, hele ki mobil (Kedi ve köpeği sokağında kısırlaştırıp ameliyatlı olarak sokakta bırakmak. Bu şekilde yapılan kısırlaştırma sonucu kedi ve köpekler enfeksiyon sonucu ölüyor) Hayvanları kanun yoluyla öldürmek anlamına geliyor. Devletin kurumlarına kanun yoluyla suç işletilerek devlet itibarsızlaştırılacak.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 29 ajanimo

12# Yasaklı ırk denilerek toplumda önyargı oluşturuluyor, bu ırklara yenilerin,n eklenmesinin önü açılıyor.

5199 Sayılı Kanun’da yasaklı ırklar sayılmış iken,  yeni düzenlemedeki Bakanlıkça belirlenecek “tehlike arz eden hayvanlar” ibaresiyle insiyatif Bakanlığa bırakılarak, bu ırklara yenilerinin ve hatta melezlerinin eklenerek kapsamını genişletmenin önü açılıyor. Yasaklı veya tehlike arz eden köpek denilmek suretiyle dahi toplumda bu cinsteki hayvanlara karşı ön yargı oluşturulmaya devam ediliyor. Bu maddede milletin istekleri dikkate alınmamış. Tehlikeli ırk, tehlikeli hayvan yoktur. Tehlikeli sahip vardır. Söz konusu kanunla düzenlenmesi gereken; suç teşkil eden fiilin gerçekleşmesi halinde hayvanı silah olarak kullanan sahibin sorumlu tutulmasıdır. Yasaklı ırk diye tabir edilen köpeklerden halihazırda barınaklarda,  son derece kötü koşullarda yaşamaya mahkum edilenleriyle ilgili hiçbir düzenleme yok. Barınaklar, kanunda da tanımlandığı şekliyle geçici bakımevleri olup hayvanların ömür boyu daracık kafeslerde yaşamını sürdüreceği yerler değil. Kısırlaştırma ve aşılamanın ardından hayvanların alındıkları bölgeye bırakılmaları esastır, hal böyleyken hayvanı ömür boyu esarete mahkum etmek Hayvanları Koruma Kanunu amacı ile örtüşmeyen bir düzenleme. Olması gereken, yasaklı ırk diye tabir edilen köpeklerin mevcutta barınakta olanlarının gereken önlemleri almak (ağızlık, tasma vs. şartı ile) kaydıyla sahiplerine teslimi, sahipsiz olanların da sahiplendirilmesini sağlamak.

Ankarada Eylem Yapan Hayvan Hakki Savunuculari Neyi Protesto Ediyor 35 ajanimo

13# Özetle, hak savunucuları kanun eliyle hayvanlara zulmün devam ettirilmesini protesto ediyor.

Hayvanları Koruma Kanunu olarak hazırlanan ama Hayvanları Korumama Kanunu olarak çıkarılan kanunun özeti; hayvanları esir etmeye, alıp satmaya, “can” değil mal olarak görmeye, köleleştirmeye, işkenceye, şiddete, tecavüze, cinayete, yaptırımsızlığa devam…

Ankara’daki Protestoya Katılan Sivil Toplum Örgütleri

Hayvanları Koruma Kanunu’nu protesto etmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kanunu veto etmesini istemek için Ankara’daki protestoya katılan sivil toplum örgütleri;

Yaşam İçin Yasa Platformu, HAKİM, Hayvanlara Adalet Derneği, Yaşam İçin Yasa, BURHAK, Deneye Hayır Derneği, Hayvanlar Olmadan Asla, Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği, Kurtaran Ev, DOHAS HAYKURDER, HAYSEV, SOÇED, SOHAYKO, Mucize Patiler, ÜNİHAK, MarmaraFed,  Hayvanları Koruma Vakfı, Patiliköy, Dost Pati derneği, Yaşam Hakkına Saygı Derneği olmak üzere, hayvanlarla ilgili tümsivl toplum örgütleri Ankaradaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Isparta Belediye Baskani Isparta Belediye Baskani Basdegirmen Bir canlimiz kivranirken biz ilgilenemeyiz. diyemeyiz

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Bir Canlımız Kıvranırken ‘Biz İlgilenemeyiz’ Diyemeyiz

Azaliyi Boz ayi Moralimi Bozayi Sloganiyla Kartal Sahilinden Karadenize Bin 600 Kilometre Pedal Cevirecek1

‘Azaliyi Boz ayi, Moralimi Bozayi’ Sloganıyla Kartal Sahili’nden, Karadeniz’e Bin 600 Kilometre Pedal Çevirecek