in

Hayvan Hakkı İçin Bir Dilekçe Yazın!

Tek başına hayvan sever olmak yeterli değil. Aynı zamanda hayvan hakkı savunucusu da olmak gerekir ki, hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların önüne geçmek mümkün olsun. Aksi taktirde, son günler de medyaya yansıyan haberler yansımayacak ve bir yerlerde hayvanlar eziyet görmeye devam edecekler.

Önce İnsan Sonra Bir Hayvanın İnsanı Olun-Ajanimo-2

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Ankara Batıkent’te Sivas Kangalını aracının arkasına bağlayan kişinin “köpek bizim, istediğimizi yaparız” sözleri üzerine, bir hayvanın insanı olma sorumluluğu ve sınırı ile  hayvan hakkı savunucularının bu durumdaki  hakları  bir kez daha gündeme geldi.

Sokakta ya da sahibi tarafından eziyet gören bir hayvan gördüğünüz de, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşın. En önemlisi ise dilekçe yazın. Bulunduğunuz ilin Valiliğine,  Orman Su Müdürlüğüne ve  Emniyet Müdürlüğüne verin.

Dilekçeye Cevap Vermeyen Suç İşler

Dilekçe, vatandaşın herhangi bir konudaki talep ve şikayetlerini, resmi  makamlara ileterek devleti çalıştıran en etkili yazıdır. Hangi kuruma yazarsanız yazın, dilekçe işleme alınmak ve sonuçlandırılmak durumundadır. Dilekçe Kanunu’na göre devlet kurumları, vatandaştan gelen dilekçeye 30 gün içinde cevap vermek zorunda. Vermezse, kurumlar ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabiliyor.

Yasanın Verdiği Yetkiye Dayanarak

haytap2-1

“Hayvanlara yapılan haksızlıklara seyirci kalmamak için, hakk’ın koruyucuları neler yapabilir?”  sorusunu HAYTAP Kurucu Başkanı ve Hukuk Danışmanı Ahmet Kemal Şenpolat‘la konuştuk.  Şenpolat şunları söyledi:

“Sıkça karşımıza çıkan olaylardan biri, kendi hayvanına eziyet eden hayvan sahibinin ve bunu gören kişilerin sorumluluğu… Bu durumda tek yetkili o bölgedeki Orman Su İşleri Müdürlüğü’dür. Yetki devri varsa, belediye veteriner işleri müdürlüğü de yetkili olabilmektedir. 5199 sayılı yasa ve onun uygulama yönetmeliği,  Orman Su İşleri Müdürlüklerine çok yetki vermektedir. Ancak, bugüne kadar böylesi bir yetkiyle donatılmadıkları için, iş yapma da biraz yavaş kalabiliyorlar. Lütfen hayvanların mağdur olduğunu düşünen kişiler,  bulunduğunuz ildeki Orman Su İşleri Müdürlükleri’ne,  yada yetki devri varsa, belediye veteriner işleri müdürlüğüne başvuru yapın. Şayet görevini yapmak istemeyen memurlarla karşılaşırsanız, çevre müdürlüğünün görev tanımının 5-h maddesini göstererek işlemi başlatın. O madde der ki; Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla görevli ve sorumludur.Ankara’da sahibi tarafından arabasının arkasında sürüklenen kangal için, HAYTAP  İzmir temsilcisi Esin Önder’in hazırladığı dilekçesi hayvan hakkını savunacak insanlar için güzel bir dilekçe örneğidir.” 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

aydin da yuzlerce kisi hayvan haklari icin yu 3979235 o

Kanun No. 5199

Kabul Tarihi : 24.6.2004

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

EK 2 Yasaklar
MADDE 14. – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kotu davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
————————————————–

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

hayvan-haklari-dilekçe-1

İl Çevre Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,

c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,

ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,

d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,

e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,

h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla

i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakım evi ve özel geçici bakım evi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle görevli ve sorumludur.

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 • Çizgisiz beyaz kağıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 • Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
 • Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 • Yer ve tarih belirtilmelidir.
 • Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
 • Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
 • İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikayet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
 • Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.
 • Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”, üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa  “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
 • Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.
 • Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği  unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
 • Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

 

Yorum

Yorum Ekle
 1. change.org de imzaları toplayıp hepsini bir arada ilgili makama iletmeniz. hem duyurma hem de imza toplama ve değişiklik yaratma adına daha etkili olabilir. saygılar…

 2. Isparta gönen musalla mahallesi batı sokak no 3 de köpeğim olan isimli PAŞA mahalleden bir komşum köğegime herzaman hakaret ve beddua ediyo köpeğimin hayatından ENDİŞE ediyorum ayrıca hem bize hemde köpeğim PAŞA YA hakaret ediyor köpeğime sucusuz yere havlıyor diye zabıtaya şikayet ediyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kulu sevgi ajanimo 11 2

Sevginin Mucizesi Kulu Sağlığına Kavuştu

Önce İnsan Sonra Bir Hayvanın İnsanı Olun ajanimo 4 1

HAYTAP, Ankara’daki Kangal İçin Dilekçe Verdi