in

HAYKURDER: Tasarıda Hayvan Hakları Unutulmuş

Uzun süredir meclise gelmesi beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in basına yansıyan açıklamalarına HAYKURDER tepki gösterdi. Taslağın içeriğine dair Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamalar sonrası HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı “Anlaşıldı ki uygulanan ama tahsil edilmeyen idari para cezalarını, verilen ama uygulanmayan hapis cezalarına çeviren bir yasa önerisi için çalışılmış yıllarca. Büyük bir hayal kırıklığıdır bu. Bu yasa yaşatmaz, yok eder!” diyerek tasarıya tepki gösterdi.

Çatalcada Ormana Terk Edilen Köpekler

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

Hayvanseverler tepkili!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklamaları sonrası sosyal medyada da hayvanseverler tarafından tepki yağdı. Bir kaç saat içerisinde 48.000 twit atılan #BuYasayaşatmazYokEder hashtaginde hayvanseverler taslağın hayvan haklarına yönelik ciddi ihlaller içermesine tepkilerini dile getirdi.

Tasarıda hayvan hakları unutulmuş!

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada “Yasada yerel yönetime yüklenen bir görevin ihmal ve istismarını ceza-i müeyyideye bağlamayan ve sorumsuz sorumluluk yaratan bu yasa yaşatmaz yok eder! Zira belediyelere görev ve yetki verip, ihmal ve istismarda sorumlu saymamak “Yok edin” talimatının kanunlaştırılmış halidir! Belediyelerin ceza kapsamına alınması beklentisi hayvanseverlerin kırmızı çizgilerindendir. Kat Mülkiyeti Kanununa ek madde ile site ve apartman yönetimlerinde evcil hayvan yasağı alınmasının önüne geçilmesi beklenirken, hayvana yönelik kısıtlayıcı düzenlemelere gidildiği, evlerde 3 hayvandan fazlasının bulundurulmasının yasaklandığı bir tasarı olduğu açıklanıyor. Yasaklı ırk kavramını kaldırıp, çenesi güçlü hayvanların istismarı ve kötüye kullanımından hayvanı değil sahibini sorumlu tutan bir düzenleme bekleniyordu! Yasak tanımının daha da genişletildiği görülüyor. Taslağın ipuçları bile ölüm kokuyorken, petshoplarda canlı hayvan satışı, internet satışı, üretim, kaçak üretim, yunus parkları, sirkler, hayvanat bahçeleri, hayvan deneyleri gibi hayvanın sırtından kazanılan kirli para kapıları ne kadar daha açıldı orası henüz bilinemiyor. Hayvana yönelik şiddet, istismar ve katliamlarda cezasızlığı önlemek, hayvan haklarını tanımak, geliştirmek ve meclise sunmak üzere Hayvan Hakları Kanunu tasarısını hazırlayan hükümet tasarıda hayvan haklarını geliştirmeyi unuttu. Mevcutta yürürlükte olan ve tepki çeken idari para cezalarını kaldırıp, yerine yatarı olmayan hapis cezalarının önerildiği taslak bütünüyle cezasızlık getiriyor. Anlaşıldı ki uygulanan ama tahsil edilmeyen idari para cezalarını, verilen ama uygulanmayan hapis cezalarına çeviren bir yasa önerisi için çalışılmış yıllarca. Büyük bir hayal kırıklığıdır bu. Bu tasarıya bakıp “Biz bu taslağı niye yazıyorduk?” diye şaşkın şaşkın soruyorlar mıdır acaba kendilerine? Koskoca iktidar partisini bu denli küçük düşürecek bir tasarı ile gelmemelerini öneririz hükümete” dedi.

STK’lar dikkate alınmalı!

Paçalı’nın açıklamalarının devamı şöyle:
“HAYKURDER olarak bir çok STK ve aktivist gibi  hayvan hakları yasasında yapılacak değişikliklerin, hayvanların yasal olarak  ve özlük haklarının kanunlarla korunması için nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiğini mükerrer defalar net ve kesin taleplerle ve çözüm önerilerimiz ile belirttik. Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in  ulusal basına verdiği demeçlerde 10 gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacağı duyurulan taslakta yer alan maddelerin hayvanın yaşam hakkı değil, insanın refahı ve çıkarları gözetilerek hazırlandığını ortaya koyuyor. Ülkedeki Hayvan Hakları STK’larının, hayvanların yaşam hakkını kayıran ortak taleplerinin tümüyle gözardı edilerek hazırlandığını gördük. Yeni kanunun TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu ve toplantılarda nedenleri ve sonuçlarını belirterek talep ettiklerimizle örtüşmediği gibi, hayvanların ve hayvan ailelerinin yaşamlarına müdahale edecek dayatmalar ve kısıtlamalarla dolu olduğunu gördük.
Bu durum hayvan hakları cephesinde mücadele edenler ve ülkenin hayvansever insanları nezdinde büyük bir hayal kırıklığı ve infiale neden olmuştur. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in kısa bir süre önce “devrim gibi bir yasa olacak, komisyon raporuna paralel bir yasa olacak ve 6. maddeye hiç dokunmadık” diyerek tüm hayvan hakları savunucularına umut vaat eden  açıklamalarının ardından bugün yaptığı açıklamalar söylenenlerin aksine hayvana düşman bir yasanın yolda olduğunu ortaya koyuyor. Hayvana şiddet ve tecavüze talep ettiğimiz alt sınırı 3 yıldan başlayan cezalar yerine, yatarı olmayan cezalar öngörülerek sözde “cezalar”la ilgili artışlar yapılmış gibi lanse edilmiştir.”

Evlerimize Müdahale Edilmiştir!

“Özlem Zengin yaptığı açıklamada, evlerde bakılacak hayvanlarla ilgili sayı kısıtlaması getirileceğinden söz etmiştir! “En fazla 3 hayvan” diyerek 3 hayvanı olan bir aileden istenirse, düzenlenecek yönetmelikle diğer ikisine belki de “yönetmeliğe uygun şartların yok, hepsini vereceksin” diyerek el koyma  yolunu açan hak ihlalleri içeren bu madde asla kabul edilemez! Belediyelerin görev ihmallerinden doğan boşluğu evlerinde can barındırarak doldurmaya çalışan gönüllülere ceza niteliğindeki bu madde son derece tehlikelidir! Kasten ve bir canlının cinsini tüketene ve  hayvan dövüştürenlere, evcil hayvan üreticisine, hayvana işkence, tecavüz, şiddet ve kötü muameleye verilmesi öngörülen cezaların alt sınırı 3 yıldan başlamadığı için, infaz kanununda yapılan düzenlemeye  göre bunların da cezası hapis olmayacaktır! Denetimli serbestlik ve HAGB ile fiili cezasızlık devam edecektir! Kısacası hayvanın yaşam haklarını korumayan ve kanunlarla güvenceye almayan, hayvana şiddet, tecavüz, işkence, kötü muamele sayılacak hiç bir duruma caydırıcı bir çözüm sağlamayan, binlercesini yok eden belediye başkanlarına yargı yolu açmayan, hayvanseverlerin Ak Parti iktidarına güvenini şiddetle sarsacak bir tasarı oluşturulduğu aşikardır!
Özlem Zengin’in açıklamalarından mevcut kanunun hayvanı koruyan bir çok maddesinin de yeni taslak ile yok edildiği, adeta hayvanları yok etme hedefi güden, eksiklerle dolu, mevcut kanunu bile mumla aratacak bir felaketin kapıda olduğu anlaşılmaktadır. HAYKURDER olarak yeni kanunun daha önce tüm STK’lar, aktivistler ve hayvanseverlerce defalarca belirtilen ve anlaşıldığına emin olduğumuz taleplere bire bir uygun çıkartılması gerekliliğinin altını çizmek isteriz! Aksi halde oluşacak haklı tepkilerin gözardı edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz! Böyle bir taslak ve kanuna karşı mücadelemizi var gücümüzle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz! Bu bağlamda taleplerimizi bir kez daha yineliyor, kanunun bu taleplere uygun çıkması için gereken çalışmanın şeffaf biçimde STK’lar ile birlikte yapılması ve dünyaya örnek olacak bir Hayvan Hakları Kanununun meclisten geçirilmesi için hassasiyet gösterilmesini istiyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zabita Ekipleri Kopekleri ve Ordekleri Besledi

Zabıta Ekipleri Köpekleri ve Ördekleri Besledi

Denize Birakilan Atil Aglar Kopek Baligi Yavrusunun Olumune Neden Oldu

Denize Bırakılan Atıl Ağlar Köpek Balığı Yavrusunun Ölümüne Neden Oldu