in

Datça’da Akdeniz foklarının korunması için çalışma başlatıldı

Türkiye’de yıllardır Akdeniz Fokları hakkında projeler geliştiren ve çalışmalar yürüten Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Datça Belediyesi’ni ziyaret ederek, Akdeniz Fokları için yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD); denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994’de kuruldu. SAD-AFAG çalışmaları çerçevesinde ‘Akdeniz Fokunun Muğla ve Antalya Kıyılarında Korunması’ adlı projede gerek Datça Yarımadası kıyılarında fok mağaralarına kızılötesi kamera yerleştirme gerekse habitat belirleme ve insan etkileşimi izleme saha çalışmaları yapmayı sürdürüyor.

Bir süredir Datça’da çalışma yürüyen dernek ve çalışma grubu üyeleri Datça bölgesinde yerelde yaşayanlar, turistler ve denizciler, yelkenci ve yatçılara Akdeniz foku ve habitatları üzerine bilgiler aktardı.

Öncelikli olarak Akdeniz foklarının yaşadığı kıyı habitatlarını araştıran SAD-AFAG ekibi araştırma çalışmalarında uygun kıyı yaşam alanları haritalandırarak foklara uygun; barınma, dinlenme, yavrulama, mağara, kovuk, çatlak ve saklı gibi platformlar ile kıyı bölgesinde yapılaşmadan uzak kalmış ve doğallığını koruyan uygun fok habitatları belirledi.

Çalışma grubunun gerçek amacı sadece fok araştırmak ve korumak değil, bozulmamış deniz ve kıyı ekosistemlerinin bir bütün olarak korunması olduğu belirtildi.

Datça Belediyesi yetkileri de belediye olarak ‘Akdeniz Foku’ dostu olduklarını belirterek, “Akdeniz Fokunu korumak, Akdeniz’i korumaktır” ifadelerini kullandı.

Bir haftadır her yerde kedisini arıyor; bulana 10 bin TL ödül verecek

Her gün esnafı ziyaret eden karga ‘Şakir’ çerezini yemeden ayrılmıyor