Menü

Türkiye'nin Hayvan Haber Sitesi

in

CHP’den Belediyelere ‘Hayvan Koruma Ekipleri Oluşturun’ Önerisi

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın belediye başkanlarına ilettiği metinde pet şişe kullanımının azaltılması, geri dönüşüm işçilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ilçe bazında ‘hayvan koruma ekipleri’ oluşturulması gibi öneriler sıralandı.

CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından sayısını arttırdığı belediyeler için çalışmalarını yaparken, çevreyle ilgili bazı noktalara dikkat çeken önerilerin yer aldığı yol haritası hazırladı. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın belediye başkanlarına ilettiği metinde pet şişe kullanımının azaltılması, geri dönüşüm işçilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ilçe bazında ‘hayvan koruma ekipleri’ oluşturulması gibi öneriler sıralandı. Belediyelere gönderilen öneriler şöyle:

Kentin kaderini etkileyecek büyük projeler halkın tartışmasına açılmalı; meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların ve üniversitelerin görüşleri alınmalı; hukuka, bilime ve tekniğe bağlılık esas olmalıdır. Kamuya ait arazi ve yapıların satışı, özelleştirilmesi ya da sembolik sosyal donatı alanları karşılığı yüksek rant projeleriyle elden çıkarılmasına izin verilmemelidir.

SERA GAZI UYARISI

İklim değişikliğine karşı mücadelede önemi büyük olan orman alanlarının madenlere ve tarım alanlarına; tarım alanlarının konut, sanayi alanlarına ve enerji tesislerine dönüşmesinin önüne geçilmeli.

Suyun temin edildiği kaynaklar ve havzalar korunmalı, su havzalarında yaşanan yoğun yapılaşmanın önüne geçilmeli. Kentlerde yaşayanlar paketlenmiş sulara mahkûm edilmemeli, musluklardan içilebilir kalitede su akmasını hedefleyerek yatırım programı hazırlanmalı ve ilk etabı tamamlanmalı. Kamusal alanlarda içilebilir su üniteleri kurularak tek kullanımlık pet şişeler azaltılmalı.

Entegre atık yönetimine geçilmeli. Tek kullanımlık plastikler tümüyle yasaklanmalı. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımını teşvik edecek depozito modelleri kurulmalı. Geri dönüşüm işçilerinin yaşam standartlarını yükseltip iş güvenliklerinin sağlanmasına öncülük edecek çöp toplama ve ayrıştırma kooperatifleri oluşturulması gibi geri dönüşüm işçilerini sisteme entegre edecek modeller yaratılmalı.

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYIN

CHP’li yerel yönetimler enerji verimliliği alanındaki uygulamalara öncelikle kendi binalarında yapacakları çalışmalarla örnek olmalı, belediye binaları ‘yeşil bina’ standartlarına uygun hale getirilmeli. Enerji verimliliği sağlanmalı. CHP’li yerel yönetimler ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilir hale gelmeli. Güneş mimarisinin gereklerine uyma esas olmalı. Güneş enerji sistemleri zorunlu hale getirilmeli.
m Raylı sistemler ve deniz ulaşımına uygun olan yerlerde karayollarına alternatif uygulamalar geliştirilmelidir. Bisiklet yolları, kent içi paylaşımlı sistemler gibi bisiklet kullanımını teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilmeli.

HAYVAN KORUMA EKİPLERİ

Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ilçe bazında ‘hayvan koruma ekipleri’ oluşturulmalı.

Gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için ilçeler ölçeğinde hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakım ve tedavileri sağlanmalı. Gerekli şartlarda bu birimler gezici şekilde işlevlendirilmeli.

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine aracılık edecek etkinlikler düzenlenmeli. Hayvan hakları konusunda katılımcı eğitim çalışmaları yapılmalı.

Kaynak: Hürriyet

Yorum Ekle