in

“Bütün Yaratılanı Yaratandan Ötürü Seviyorum”

Hayvan hakları konusunda yetkili ve sorumlu en üst mercide bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu‘na hayvan dostlarının merak ettiği birçok soruyu yönelttik. İki Kangal köpeği ve bir muhabbet kuşu ile evini paylaşan Eroğlu, Bakanlığın sorumlu olduğu hayvanlarla ilgili faaliyetlerini, aldıkları önlemleri ve yasal süreçlerin ne durumda olduğunu anlattı.

veyseleroğlu-ajanimo1

Aklınız kedinizde kalmasın: Kedi kısırlaştırma hakkında merak edilen tüm detaylar için ziyaret edin.

RÖPORTAJ: BİRGÜL TAŞDEMİR

Ülkemizde kentleşme hızlı bir şekilde devam ederken, doğal yaşam alanlarının korunması, sürdürülebilirlik, türlerin koruma altına alınması gibi çok önemli görev ve sorumlulukları olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başında bulunuyor Prof. Dr. Veysel Eroğlu… 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği bölümünde profesör olan Eroğlu, 1994 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin başına geçti. Gece-gündüz çalışarak o yıllarda hızlı gelişen bir metropolün birçok altyapı sorununu çözmek için çaba gösterdi ve başarılı projelere imza attı. Buradaki başarılı çalışmalarının da referansıyla 2003 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün başına getirildi. 2007 yılında kamudaki görevinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’nden siyasete atılan Eroğlu milletvekili seçilerek aynı yıl kurulan hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı görevine başladı. 2011 yılında yeni düzenlemeyle bakanlığın ismi Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak değiştirildi. Eroğlu, aynı bakanlık görevinde 9 yıl bulunduğundan dolayı da Türkiye’nin siyasi tarihinde ayrı bir yere sahip.

Hayvan haklarını merkezine almış haber sitesi Ajanimo.com olarak Veysel Eroğlu ile olan söyleşimizde merak edilen birçok soruyu kendisine yönelttik. Bakanlığın çalışmalarını, 2012’den beri rafta duran 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Taslağı’nın ne durumda olduğunu, neredeyse her gün ajanslara düşen hayvan hakları ihlallerine karşı çözüm olarak nasıl bir yol haritalarının bulunduğunu bizlerle paylaştı.

Türkiye’de sokakta sahipsiz hayvan olarak yaşamak, ne yazık ki artık hiç kolay değil. Her yer beton. Yeşil alan yok. En temel ihtiyaçları olan yemek, su ve barınacakları yerlerden yoksunlar. Üstüne üstlük de, insanlar tarafından işkence ediliyor, öldürülüyor hatta işkence edilerek tecavüze uğruyorlar. Hayvanları, insanların şiddetinden korumak için bakanlık ne gibi çalışmalar yapıyor?

Bakanlık olarak, bütün canlıların hayat kaynağı hava, su ve toprağı korumak ve canlı yaşamın idame ettirilmesi için gerekli tedbirleri almakla mesulüz. Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bugüne kadar dönüp baktığımızda; başıboş hayvanlar daha insani usullerle rehabilite edilmeye başlandı. Ev ve süs hayvanı satış yerleri kontrol altına alındı. Deney hayvanlarının kullanımı ile alakalı etik düzenlemeler getirdik. Hayvanat bahçelerindeki hayvanların refah düzeyi artırdık ve hayvanlara eziyeti hukuken engelledik. Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla “[email protected]” elektronik posta adresi oluşturduk.

İşlenen suçların ‘Kabahatler Kanunu‘ kapsamında değerlendirilmesi ve suçu işleyen kişinin ceza almaması, hayvanlara karşı işlenen suçların artarak devam etmesine yol açmıyor mu? Bu durumda onlara doğrudan suç işleyenler kadar (ki bu insanların kişiliklerinin sağlıklı boyutunda olmadıkları düşünüldüğünde) buna zemin hazırlayanlar da suçlu sayılmıyor mu?

Hayvan haklarına yönelik yapılan ihlaller şu anda Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor ve idari para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak Bakanlık olarak bizler hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallerin idari para cezası kapsamından çıkarılıp, ceza kanunu kapsamına alınması için T.B.M.M.’ye bir kanun değişikliği tasarısı sunduk. İlgili kanun değişikliği T.B.M.M. Genel Kurulu’nca onaylanmasına müteakiben, hayvanlara karşı yapılan ihlallere 4 aydan-3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

5199 Sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılması gerekliliği ortada. Bazı hayvan hakları ihlallerine karşı uygulanacak cezaların caydırıcı olması, bu fiillerin kabahat kapsamından çıkarılarak suç kapsamına alınması için düzenlemeye ihtiyaç var. Bu çerçevede çalışmalar geçtiğimiz yıllarda yapılmış ve komisyondan da geçmişti. Meclis gündemine gelecekti.
2012 yılından bu yana bir türlü gelemedi. Bu kanunu ne zaman Meclis’in gündemine gelecek?

Başbakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet Programı’nda “Hayvanlar, dünyamızın tabiî düzeninin olmazsa olmaz asli unsurlarıdır.
Varlıklarının korunması ve haklarının tanınması, yaşadığımız çevreye saygının ve insan olma sorumluluğunun sonucudur. Hayvan haklarını korumak ve özellikle şehirlerdeki hayvanların haklarını korumak bize göre hayatı korumakla eş anlamlıdır. Hayvanların en geniş hukuki çerçevede korunması ve gerekli idari tedbirlerin geliştirilmesi Hükûmetimizin hedefleri arasındadır” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bu minvalde, “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı” kapsamında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Taslağı’nın 2016 yılı sonuna kadar T.B.M.M. Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması planlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunumuzda yapılacak değişiklikle yolumuza devam edeceğiz.


“Elbette ki yapılan eleştirileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.”


Geçtiğimiz yıllardaki yasa tasarısı birçok hayvan hakları aktivisti ve STK’lar tarafından çeşitli eleştiriler almıştı, bu eleştiriler yasa gündeme geldiğinde dikkate alınacak mı?

Hayvanları koruma Bakanlığımız ve kamu kurumlarının mesuliyeti altında olmakla birlikte, toplum olarak da canlıların ve özellikle hayvanların korunmasına özen gösterilmesi gerekliliği herkesçe malum. Bu görevde yalnızca bizler değil STK’lar, yerel yönetimler ve pek çok hayvan sever özveriyle çalışıyor. Elbette ki yapılan eleştirileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Taslağının Çevre Komisyonu görüşmeleri sırasında ilgili belediyelerin, baroların, üniversitelerin, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldık ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeyi yaptık.

veyseleroğlu-ajanimo2

Hayvanlarla ilgili yasaların Meclis’in gündemine gelememesinin gerekçesi nedir acaba? Onların CAN olduğu gerçeği ve Yaradan’ın insanlara emaneti olduğu mu hatırlanmıyor?

“64’üncü Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı” kapsamında, az evvel de dile getirdiğim gibi inşallah bu yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunumuzda yapılacak değişiklikle yolumuza devam edeceğiz.,

Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada; “Hayvan hakları ile alakalı düzenleme hükümetimiz programına göre 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Yeni düzenleme ile özellikle şehirlerdeki hayvan hakları en geniş çerçevede hukuki güvence altına alınacak ve idari tedbirler artırılacak” dediniz. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bakınız; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Taslağımızın yasalaşması ile birlikte hayvan hakları ihlallerine karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. Şöyle ki;

– Sahipli hayvan kaynaklı çevre ve insan zararları sahiplerince tazmin edilecek,
– İl ve ilçe merkezlerinde hayvan sahiplenen ve satan kişilere eğitim ve sertifika zorunluluğu getirilecek,
– Sahiplerinin borçları nedeniyle ev hayvanlarının haciz edilmesi önlenecek,
– Rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınacak,
– Rehabilite edilen hayvanlar, halkın yoğun olarak yaşadığı okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanları haricinde alındığı ortama bırakılacak,
– Hayvan bakımevi açılış izni belediyelerce verilecek,
– Hayvanlarla ilgili deneysel çalışmalar, deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip araştırıcılar tarafından yapılacak,
– Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek satışı yasaklanacak,
– Hayvanların zarar görecekleri şekilde film çekimlerinde kullanılmaları yasaklanacak,
– Kasten öldürme, işkence, hayvan dövüştürme, tecavüz, kas ve çene yapısı güçlü hayvanların başıboş bırakılmaları Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilecek,
– Sahipli hayvanların başıboş bırakılmasına yaptırım getirilecek,
– Tehlikeli ırk kavramının kaldırılarak, kas ve çene yapısı güçlü hayvanların ağızlıksız ve tasmasız gezdirilmesi yasaklanacak,
– Sahipsiz kedi ve köpeklerin üzerinde deney yapılması yasaklanacak,
– İl Hayvanları Koruma Kurulu’na üye olarak bir avukat ilave edilecek.

Caydırıcı cezaların olması elbette önemli. Peki hapis cezasına seçenek bir yaptırım olan kamu yararına çalışma cezası “barınaklarda ya da sokak hayvanlarına hizmet” olarak da düzenlemeler yer alabilir mi?

Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Taslağında kamu yararına çalışma cezası bulunmuyor.

Türkiye’de Hayvan Hakları çalışmaları için yurt dışındaki hangi yasalar ya da çalışmalar örnek alınıyor?

2004 yılında hazırlanmış olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Avrupa Birliği Mevzuatı kapsamında hazırlandı.

veyseleroğlu-ajanimo4

Cezaların yanı sıra, Kamu Spotu, İhbar Hattı vs. gibi bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi arttırmaya yönelik çalışmalarınız olacak mı? Gündeminizde Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumlarla hayvan hakları ve toplumun bilinçlenmesi yönünde ortak projeleriniz olacak mı?

Hayvan sevgisi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması kapsamında; 2010 yılında “Koru ve Yaşat” kampanyası kapsamında 80.000 adet poster ve broşür, 30.000 adet kitapçık hazırlayarak il hayvanları koruma kurulu marifetiyle dağıtımını gerçekleştirdik. 2011 yılında “Susuyorum ama konuşamıyorum” kampanyası kapsamında 40.000 adet plastik su kabı yaptırarak 81 ile dağıttık. 2012 yılında Bakanlığımız, sivil toplum örgütleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kamu spotu hazırladık. Kamu spotumuz ulusal kanallarda yayınlanmaktadır. Ayrıca, “Onlar Bize Emanet” kampanyası kapsamında pankart ve poster yaptırarak “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” münasebetiyle tüm illerimize dağıttık. Yine 2013 yılında Bakanlığımız, “Can Dostlarımız” kamu spotunu hazırladı ve ulusal kanallarda yayınladık. 2014 yılında da Bakanlığımız tarafından yaptırılan köpek kulübeleri ve kedi evlerinin STK’lar aracılığı ile dağıtımını gerçekleştirdik. 2015 yılında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve desteklenmesi maksadıyla 500.000 TL ödenek ile 12 adet Otomatik Yem ve Su Makinası ile 100.000 adet mama ve su kabı alarak STK’lar ile işbirliği yaparak dağıtımını sağladık.
Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla 2015 yılında “[email protected]” elektronik posta adresi oluşturduk.

Hayvan hakları ve sevgisi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması kapsamında Bakanlığımızın çalışmaları hızla devam edecektir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün hayvan hakları ihlalleriyle ilgili 2015 yılında 1 Milyon 250 Bin liralık ceza kestiğine ilişkin bir açıklamanız oldu. Bu cezaların hangi suçlar karşısında kesildiğine dair ayrıntılı veriler var mı? (Cezaların hangi suçlara kesildiği, oranı vs.)

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “idari para cezaları” kısımlı 28 inci maddesinde, hayvan haklarına yönelik yapılacak olan ihlallere karşı uygulanacak cezalar ayrıntılı olarak belirtiliyor. Hayvanlara eziyet ve işkence etmek, bu şekilde muamele ederek öldürmek, hayvanat bahçelerinde kötü koşullarda barındırmak bunlardan bazıları. Bu kapsamda, hayvan hakları ihlallerine karşı 2015 yılında 1.250.000 TL idari para cezası uygulandı.

Yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik yetki ve sorumlulukları nedir?

Yerel yönetimler hayvanları koruma noktasında oldukça sıkı işbirliği halinde olduğumuz kuruluşlar. Yerel yönetimlerin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında görev ve sorumlulukları belirtiliyor. Bu kapsamda; sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınması ve sahipsiz hayvanların beslenmesi maksadıyla, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde besleme odakları kurulması yerel yönetimlerin başlıca yetki ve sorumlukları arasında yer alıyor.

Hayvanları zehirleyerek veya ormana bırakarak bile bile ölüme terk etme yetkileri var mı?

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” hükmü bulunmakta olup, yerel yönetimlerce sahipsiz hayvanlara dair rehabilitasyon işlemleri bu kapsamda yürütülüyor.

Belediyelere, sokak hayvanlarıyla ilgili bakanlığın ayırdığı ödenek var mı? Ne kadarlık bütçeleri oluyor? Hayvanların Hakk’ı olan bu bütçeleri, hayvanlara yönelik kullanıp kullanmadıkları bakanlık tarafından denetleniyor mu?

Az evvel de değindiğim gibi yerel yönetimler bizim bu konuda işbirliği halinde olduğumuz kuruluşlar. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 19 uncu maddesi gereği sokak hayvanlarının kontrolüne yönelik olarak geçici bakımevi yapımı, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdürülmesi için belediyelere ödenek ayrılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması maksadıyla 2009-2011 yılları arasında belediyelere 4.311.000 TL ödenek aktardık. 2014 yılında sahipsiz hayvanların işaretlenmesi maksadıyla, 1.000.000 TL değerinde 350 adet mikroçip okuyucu, 122.500 adet mikroçip ve enjektörü, 132.279 adet kulak küpesi ve 250 adet kulak küpesi pensi alınarak belediyelere ücretsiz olarak dağıttık.
Ayrıca, 2009-2015 yılları arasında geçici bakımevi yapımı için belediyelere 18.983.715 TL ödenek tahsis ettik. 2016 yılında da, bakımevi yapımı, mikroçip ve kulak küpesi alınması maksadıyla, belediyelere tahsis edilmek üzere 5.310.000 TL ödenek ayırdık.

Hayvan Hakk’ını ihlali yapan belediyelere yönelik yaptırımlar var mı?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “idari para cezaları” kısımlı 28 inci maddesinde, hayvan haklarına yönelik yapılacak olan ihlallere karşı uygulanacak cezalar belediyeler için de geçerlidir.


“Bakanlığımızca, sahipsiz hayvanlara ilişkin yapılan aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve izleme çalışmaların kayıt altına alınabilmesi maksadıyla, Yaban Hayatı Bilgi Sistemini (YABİS) oluşturduk.”


Türkiye’de küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı envanteri tutuluyor. Böyle bir envanter sokak ve evcil hayvanlar için de yapılıyor mu? Türkiye’de sahipli ve de sahipsiz (sokaktaki kedi ve köpek) hayvan sayısı hakkında bilginiz var mı?

Bakanlığımızca, sahipsiz hayvanlara ilişkin yapılan aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve izleme çalışmaların kayıt altına alınabilmesi maksadıyla, Yaban Hayatı Bilgi Sistemini (YABİS) oluşturduk. Sahipli hayvanların kaydedilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. YABİS sayesinde, ülkemizde bulunan sahipsiz hayvanlara belediyeler marifetiyle yapılan rehabilitasyon işlemleri kayıt altına alınmaya başlandı.

Sokak hayvanlarının ciddi bir bölümü, sahiplenildikten sonra sokağa bırakılan canlar. Evde yaşayan hayvanların sokak şartlarında yaşamaları çok kolay değil. Yeni yasal düzenlemede bunlara yönelik de cezai yaptırımlar olacak mı?

“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Tasarısı”na, sahipli hayvanlarını başıboş bırakanlara idari para cezası getirilmesine dair de bir madde koyduk.

Hayvan satışına ve hayvan dövüşlerine yönelik bakanlığın almış olduğu önlemler nelerdir?

Bu konuda da diğer ihlallere karşı yapılan denetimler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Bakanlığımıza bağlı 81 il şube müdürlüğümüz aracılığıyla yapılıyor. Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla “[email protected]” elektronik posta adresi oluşturduğumuzdan bahsetmiştik. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları da çok fayda sağlıyor. 5199 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklik Tasarısı”nda, hayvanların başka bir canlı hayvanlarla dövüştürülmesine 6 aydan, 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Sahipsiz Sokak hayvanları içi yapılan barınaklar ne yazık ki toplama kamplarından farksız. Ancak başarılı örnekleri de var. Örneğin Bursa Osmangazi (http://www.osmangazihayvanevi.bel.tr/) gibi. Barınakların iyileştirilmesi için bakanlığın çalışmaları var mı? Barınaklarla ilgili özel bir projeler düşünülüyor mu? Bu alana yönelik yapılacak olan projelere bakanlık nasıl bakıyor?

Bakanlığımız tarafından hayvan bakımevi yapmak isteyen belediyelere, bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, bakımevi ihale bedelinin % 40’ına kadar destek veriyoruz. Şimdiye kadar 2009-2015 yılları arasında toplam 38 belediyeye 18.983.715 TL ödenek tahsisinde bulunduk. Örnek olarak Bakanlığımız desteği ile yapılan Kocaeli Hayvan Bakımevi 2014 yılında hizmete girdi. Bakımevi yapımı maksadıyla belediyelere verilecek ödenek desteği 2016 yılında da devam edecek.


“Bütün yaratılanı Yaratandan ötürü seviyorum.”


Sizin hayvanlarla ilişkiniz nasıl? Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? İnsanı olduğunuz bir hayvanınız var mı? Ya da daha önce böyle bir bağınız oldu mu?

Bütün yaratılanı Yaratandan ötürü seviyorum. Evimde Cicikuş adını verdiğim muhabbet kuşum var. Vakit buldukça onunla ilgileniyorum. Yavru iken aldığım Yiğit ve Narin adını verdiğim kangal köpeklerim var, onları da çok seviyorum. Kedileri de çok severim.

veyseleroğlu-ajanimo3

Her gün hayvanlara karşı işlenen işkence, tecavüz, cinayet haberleri yer alıyor. Bunlardan haberdar oluyor musunuz? Bu tür haberleri gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Bakanlığımıza bağlı 81 il şube müdürlüğümüz aracılığıyla denetimler yapılıyor. Ayrıca, hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallere karşı, daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek maksadıyla “[email protected]” elektronik posta adresi oluşturduk. Gerek yazılı, gerekse görsel medya kanallarıyla gelen hayvan hakları ihlallerine karşı işlenen suçlar, taşra teşkilatımız tarafından incelerek gereği yapılıyor. Sosyal medya üzerinden gelen şikayetleri de titizlikle inceliyoruz ve gereken yapılıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tür ihbarları vakit kaybetmeden tarafımıza ulaştırmaları.

Bir cevap yazın

Avatar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

corum osmancika ajnimo 1 1

Muhtar Vurdu, Belediye Çöp Kamyonuna Attı!

lokum gibi ajanimo

Bir Kedi Tarafından Sevilmediysen Yaşamamışsın Demektir