in

Bir Kedinin Ölümüne Yazılan Mersiye: Ah Pisi Vah Pisi

16. yüzyılın şairlerinden Meâlî’nin kedisi için yazdığı şaheser

Meâlî, tarihî kediler olarak adlandırılabileceği bir çağın şairi. O, ölümünden büyük ızdırap duyduğu kedisi için yazdığı şiirinde, keşke kedilere benzeyebilseydik dememişti. Ölmüş kedisinin, kulağında kalan mırıltısında bir kedinin insana benzemek isteyen duasını duymuş gibi yazmıştı pisisine sıraladığı mısralarını. İnsan gibi tasvir ettiği kedisi için yazdığı şaheserin adını da mersiye-i gurbesi yani Kedi Mersiyesi koymuştu…

İşte Meâlî’nin Ah Pisi Vah Pisi adıyla da bilinen Mersiyesi

 

Mersiye-i Gürbe (Kedi Mersiyesi)

Çıkdın elden nidelüm ansızın eyvâh pisi
Yandun ölüm oduna derd ile nâgâh pisi
Hasretâ şîr-i ecel buldu sana râh pisi
Nidelüm ah pisi neyleyelüm vâh pisi

Kani ol bedr bakışlu kani ol şîr-i zemân
Kani ol vermeyen aslan ile kaplana emân
Kani ol oldugu yerde komayan mâr ü çiyân
Nidelüm ah pisi neyleyelüm vah pisi

Serçe tutar gibi tutar idi tavukla kazı
Kendi akran gibi şîr ile ederdi bâzı
Nice kâfir sıçan öldürmüş idi ol gâzi
Nidelüm ah pisi neyleyelüm vâh pisi

Gâh tesbîh geçürürdi gehî banlar idi
Âhiret korkusını bilür idi anlar idi
Bû Alî görse zekâsını tanlar idi
Nidelüm âh pisi neyleyelüm vâh pisi

Şîr-i merd idi bahâdurdı yavuz gürbe idi
Yaşlu sanman anı genç idi katı körpe idi
Bıyığı kıllarının her biri bir harbe idi
Nidelüm âh pisi neyleyelüm vâh pisi

Hûb-âvâz ile ol şâm u seher mavlar idi
Sanarı hiç mecâl itmez avlar idi
Ana öykünmez şîr abes gavlar idi
Nidelüm âh pisi neyleyelüm vâh pisi

Her seher kalkar elini yüzünü yur idi ol
Katı pâk idi ve her vech ile ma’mûr idi ol
Kimse bilmezdi ama anun kadrini bir nûr idi ol
Nidelüm âh pisi, neyleyeyüm vâh pisi

Rûhı şâd ola ki incitmez idi kimesneyi
Ne gönindeki biti ne kulağındaki keneyi
Paça ile bası hoş idi severdi teneyi
Nidelüm âh pisi, neyleyeyüm vâh pisi

Şimden gir ü sıçan duta bütün dünyâyı
Kemüre heybeyi çuvalı, dele torbayı
İnlete yoksulu ve yoksul ide bayı
Nidelüm âh pisi, neyleyeyüm vâh pisi

Sever idüm ben anı cân ile mahbûb gibi
Her gece koyar idüm koynuma bir hûb gibi
Pâk ederdi ev içün kuyruğı cârûb gibi
Nidelüm âh pisi, neyleyelüm vâh pisi

Kâmil idi hem edeblü idi hem uslu idi
Akil idi eyü soy idi kişi aslu idi
Recep ayı idi vefât etdüğü güz faslı idi
Nidelüm âh pisi, neyleyelüm vâh pisi

Ey Meâlî anun öldüğüne kim ağlamaya
Acıyub hasret ile cânını kim dağlamaya
Cûş edüb kanlu yaşı sel oluban çağlamaya
Nidelüm âh pisi, neyleyelüm vâh pisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tatil6

Hayvan Dostlarınızla Tatile Giderken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kağıthane saldırı1

Demir Sopalı Saldırı Kameraya Yakalandı