in

Belediye Veteriner Hekimler Derneği’nden Sinop’ta Gönüllü Olarak Çalışan Cezayirli ve İspanyalı Veteriner Hekimlere Tepki

Belediye Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Okçuoğlu, Sinop’ta gönüllü olarak barınaktaki hayvanları tedavi eden yabancı veteriner hekimlerin yasaya aykırı hareket ettiğini belirtti.

Açıklama şu şekilde:

“Cezayirli ve İspanyalı Veteriner Hekimler Sinop’un Sokak Hayvanlarını Tedavi Ediyor” başlıklı haberde; Yurt dışından gelen iki yabancı uyruklu kişinin sokak hayvanları bakımevinde gönüllü olarak veteriner hekimlik mesleği icra ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizde 6343 sayılı Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun’ un 3. Maddesi ne göre ; Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan (Veteriner hekim) lerin Türkiye’de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak “Collegium” imtihanını kazanmaları şarttır” diye belirtilmektedir.

Aynı kanunun 65. maddesi bu icrayı gerçekleştiren kişilere para cezası uygulanacağını açık ve net olarak belirtmektedir.

Yazınınızın içeriğinden anladığımız ölçüde yabancı uyruklu veteriner hekimlerin ülkemiz hudutları dahilinde hayvanlara tıbbi müdahalede bulunduklarıdır. Bu mümkün değildir. Keza Türk vatandaşı olup 6343 sayılı kanunda belirtilen koşulları sağlamayan hiç kimse hayvanlara tıbbi müdahalede bulunamaz. Ülkemizdeki vatandaşlarımız bile bu konuda ayrıcalıklı değilken yabancı uyruklu insanlara göz yumulmasına kayıtsız kalmak mümkün değildir. Aynı şekilde bizlerin de bahsi geçen ülkelere giderek hayvanlara tıbbi müdahalede bulunamayacağımız da bir gerçektir.

Yaşanan bu olay hayvanlarımızın hala resmi kurumlar nezdinde yeterli değeri görmediğinin belgesi durumundadır. “İki tane sokak hayvanı, ne olabilir ki” mantığına dayanan bu yaklaşımları tasvip etmiyoruz.

Ülkemizde hayvanlarımıza verilen değerin yukarı seviyelere çıkartılması için sarfedilen çabaları boşa çıkartan böyle durumlar yaşanmaması gerekmektedir. Bakımevlerinde gönüllü çalışacak yada staj yapacak kişiler için bile bir sürü prosedürler oluşturulmuşken, bizi 3. dünya ülkesi standartlarına çekecek davranışların tekrar tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Özellikle Bakımevlerine yerel yönetimler tarafından ayrılan bütçeler ve imkanlar düşünüldüğünde Sokak hayvanı rehabilitasyon sorununun çözülmek istenen bir problemden ziyade “yapmış olmak için yapılan bir faaliyet” olduğunu anlamak zor değildir. Yapılacak mevzuat değişikliğinde ayrılacak bütçeden tutun, verilecek sağlık hizmetin detaylarına kadar bir çok noktanın net olarak standartlara bağlanması gereklidir. Palyatif ve reklam kokan çözümler yerine akılcı, sürekliliği olan ve çağdaş Türkiye’ ye yakışır yöntemler ortaya konmalıdır. Gönüllülerimizin eğitiminden, veteriner hekimlik eğitimine kadar her nokta kapsamlı şekilde ele alınmalıdır. Gönüllü olarak çalışacak hayvanseverlerin, veteriner hekimlerin, yardımcı teknik personelin yapacağı işlerin net olarak belirlenmesi, bu kişilerin Meslek hastalıkları ve iş sağlığı sigortalarının devlet tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca işsizliğin tavan yaptığı ülkemizde İŞKUR aracılığı ile, belki bir teşvik sistemi getirilerek bu gibi işlerde gönüllü olarak çalışan ve idarecilerinin olumlu görüşlerini sunduğu kişilerin, bazı kamu imkanlarından yararlandırılması konusunda pozitif ayrımcılık uygulanması gibi yöntemler düşünülmelidir. Gönüllülerin bulunduğu ortamlarda, huzurun bozulmasına neden olan davranış ve tutum sergiliyenler ise mutlak süretle uzaklaştırılarak hayvan refahı ve halk sağlığının olumsuz etkilenmesine mahal verilememelidir.
Çözümün çok zor olmadığı, sadece konuya yeterince eğinilmediği bir ülkedeyiz. Sistemin cezalandırmaktan ziyade tesvik edici olması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

jandarma amanos

Amanos Dağlarındaki Hayvanlar Jandarma Tarafından Beslendi

Bebekken Otenazi Yapilsin Diye Birakildigi Klinik Ona Kiyamadi ve O Buyudu Guzel Bir Kedi Oldu

Bebekken Ötenazi Yapılsın Diye Bırakıldığı Klinik Ona Kıyamadı ve O Büyüdü Güzel Bir Kedi Oldu